Roč.7,č.4(1999)

Právní historie a současnost

Nekrolog

Výročí

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 4/1999