Roč.24,č.4(2016)

Editorial

Zprávy z vědeckého života

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 4/2016