Roč.8,č.2(2000)

Editorial

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2000