Nadace

Roč.2,č.3(1994)

Abstrakt
Novela občanského zákoníku účinná od 1. ledna 1992 zavedla typologii právnic­kých osob a definitivně opustila předchozí poměrně neurčitý termín "organizace", aniž by však stanovila legální definici právnické osoby. Tento fakt ovšem nemu­sí být tolik na škodu, protože právnickou osobu lze dostatečně vymezit teoreticky (doktrinálně). Mezi druhy právnických osob ve smyslu § 18 odst. 2 občan. zákon. takto patří mj. i účelová sdružení majetku. Tato účelová sdružení majetku (terminologicky pojatá i jako jistý protiklad sdružení fyzických či právnickcýh osob) můžeme bezpochyby různě členit. Jejich základním zákonným pojmovým znakem je existence hmotného a nikoli personálního substrátu.

Stránky:
124–131
Metriky

221

Views

95

PDF views