Výklad nakladatelského práva

Ivo Telec

Abstrakt

V následujícím textu podávám výklad českého nakladatelského práva, který vychází z pozitivně právní úpravy, jak je obsažena v zákonu č. 35/1965 Sb., o dí­lech literárních, vědeckých a uměleckých (autorském zákonu), ve znění pozdějších předpisů, dále jen "AZ". U plné znění bylo vyhlášeno pod č. 175/1996 Sb.

Výklad uvozuji vlastním textem právní normy, tj. § 24 a následně též textem § 25 AZ, v obojím případě doplněném o redakční hesla.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Výklad nakladatelského práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 3, s. 475-498. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9312

Plný Text: