Výklad nakladatelského práva

Roč.4,č.3(1996)

Abstrakt
V následujícím textu podávám výklad českého nakladatelského práva, který vychází z pozitivně právní úpravy, jak je obsažena v zákonu č. 35/1965 Sb., o dí­lech literárních, vědeckých a uměleckých (autorském zákonu), ve znění pozdějších předpisů, dále jen "AZ". U plné znění bylo vyhlášeno pod č. 175/1996 Sb.

Výklad uvozuji vlastním textem právní normy, tj. § 24 a následně též textem § 25 AZ, v obojím případě doplněném o redakční hesla.


Stránky:
475–498
Metriky

220

Views

206

PDF views