Roč.19,č.2(2011)

Zprávy z vědeckého života

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2011