Bělohlávek, A. a kol. Nový občanský zákoník – Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících

Miloslav Hrdlička

Abstrakt

Recenze publikace - Bělohlávek, A. a kol. Nový občanský zákoník – Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 830 s. ISBN 978-80-7380-413-8.

Bibliografická citace

HRDLIČKA, Miloslav. Bělohlávek, A. a kol. Nový občanský zákoník – Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 431-432. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5710

Plný Text: