A

Adámková, Kateřina, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Adamová, Hana, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Adamová, Hana, Ústav práva a humanitních věd, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Adamová, Hana, Nejvyšší soud ČR, Brno
Ankum, Hans, Faculteit der Rechtsgeleerheid, Universiteit Amsterdam
Antoš, Marek, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Aulický, Petr, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
autorů, kolektiv
autorů, kolektiv, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
autorů, kolektiv, Výbor Městského sdružení Jednoty českých právníků v Brně
autorů, kolektiv

B

Báčová, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bahýľ, Ján, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bahýľová, Lenka, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Balaš, Vladimír, Ústav státu a práva, Akademie věd, Praha
Balga, Jozef, Katedra hraničnej a cudzineckej policie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Bandúrová, Monika, AK Kulhánek Legal Consulting, Brno
Baňouch, Hynek, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Baráková, Martina, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Baráková, Martina, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Barancová, Helena, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Bárány, Eduard, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava
Barinka, Roman, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; Ministerstvo spravedlnosti
Barinková, Milena, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Baroš, Jiří, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Bartes, Richard, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita
Bartes, Richard, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bartoň, Michal, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Bayerová, Monika, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bayerová, Monika, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bejček, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bejček, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Beleš, Andrej, Ústav európskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Belling, Vojtěch, Odboru koncepcí a analýz, Úřad vlády ČR; Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Bělohlávek, Alexander J., Katedra práva, Ekonomická fakulta, VŠB Technická univerzita, Ostrava; Katedra mezinárodního práva, Fakulta právnická ZČU v Plzni; Ústav mezinárodního práva, Univerzita Collegium Humanum, Varšava, Polsko; Advokát; Prezident Světové asociace právníků (WJA); Místopředseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze; Rozhodce u rozhodčích soudů
Bělohradová, Jitka, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Benák, Jaroslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Benda, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bendová Bednářová, Lucie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Beran, Karel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Beran, Theodor, Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, ČVUT, Praha
Bezoušková, Lenka, Katedra teorie práva, Fakulta práva, Západočeská univerzita, Plzeň; Ústav státu a práva AV ČR, Praha
Bílek, Stanislav, Ústav podnikové strategie, Katedra managementu, Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích
Bílková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bílková, Veronika, Ústav mezinárodních vztahů a Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Blažek, Jiří, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Blažek, Pavel, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Blažek, Tomáš, Nejvyšší správní soud ČR, Brno
Blažková, Alena, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Blažková, Kristina, Centrum právních dovedností, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Blisa, Adam, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Blisa, Adam, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Nejvyšší správní soud České republiky
Bobek, Michal, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha
Bobek, Michal, Právnická fakulta, Univerzita Oxford (Spojené království)
Boháček, Milan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Boháčková, Renata, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bohůnová, Petra, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Boková, Terezie, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 
Boledovičová, Lucie, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bónová, Kristýna, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bontems, Claude, Universite de Paris XI Faculte de Proit Jean Monnet
Boráková, Renáta, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 
Borkovec, Aleš, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bořecká, Kateřina, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bouda, Petr, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bouda, Zbyněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bourdeaux, M. Gautier, Univerzita Paříž V
Brandstetter, Wolfgang, Institut pro trestní právo a kriminologii, Vídeňská univerzita
Brauneder, Wilhelm, Rechtswissenschafflicke, Fakultät der Universität Wien
Bražina, Radislav, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Brejcha, Milan, Sdružení EVIDA
Brim, Luboš, Katedra Občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Brim, Luboš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bross, Siegfried, Spolkový ústavní soud SRN, Karlsruhe
Bröstl, Alexander, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Broulík, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Tilburg Law and Economics Center, Tilburg Law School, Tilburg University
Broz, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Broz, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Bruncko, Stanislav, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Brychta, Karel, Ústav financí, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně
Brzobohatá, Karin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Brzobohatý, Antonín
Bubelová, Kamila, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Budíková, Barbora, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bukvaldová, Jitka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bulín, Hynek, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Bursíková, Lenka, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Buzek, Lukáš, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Buzek, Lukáš, podnikový právník
Buzrlová, Leona, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Buzrlová, Leona, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

C

Cach, Alexandr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Cempírek, Martin, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Cileček, Filip, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Cingroš, Josef, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Cirák, Ján, Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Cisár, Ivan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Císař, Jaromír, Praha
Coufalík, Petr, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Crha, Martin, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>  1 - 100 z 1056 položek