Procházet index autorů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Vše

A

Adámková, Kateřina, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Adamová, Hana, Nejvyšší soud (Česká republika)
Adamová, Hana, Katedra práva životního prostředí, Právnické fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Antoš, Marek, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Aulický, Petr, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Authors, Authors (Česká republika)
autorů, kolektiv (Česká republika)
autorů, kolektiv, Výbor Městského sdružení Jednoty českých právníků v Brně (Česká republika)
autorů, kolektiv, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

B

Báčová, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bahýľ, Ján, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bahýľová, Lenka, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Balaš, Vladimír, Ústav státu a práva, Akademie věd, Praha (Česká republika)
Balga, Jozef, Katedra hraničnej a cudzineckej policie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Bandúrová, Monika, AK Kulhánek Legal Consulting, Brno (Česká republika)
Baňouch, Hynek, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Baráková, Martina, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Barancová, Helena, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Bárány, Eduard, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava (Slovensko)
Barinka, Roman, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; Ministerstvo spravedlnosti (Česká republika)
Barinková, Milena, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice (Slovensko)
Baroš, Jiří, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bartes, Richard, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bartoň, Michal, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Bayerová, Monika, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bejček, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Belling, Vojtěch, Úřad vlády ČR, zástupce ředitelky Odboru koncepcí a analýz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, doktorand. (Německo)
Bělohradová, Jitka, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Benák, Jaroslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Benda, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bendová Bednářová, Lucie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Beran, Karel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Beran, Theodor, ČVUT V Praze, fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku (Česká republika)
Bezoušková, Lenka, Katedra teorie práva, FPR ZČU v Plzni; Ústav státu a práva AV ČR, Praha (Česká republika)
Bílek, Stanislav, Ústav podnikové strategie, Katedra managementu, Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích (Česká republika)
Bílková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blažek, Pavel, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blažek, Tomáš, Nejvyšší správní soud ČR, Brno (Česká republika)
Blažková, Alena, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blisa, Adam, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blisa, Adam, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Nejvyšší správní soud České republiky (Česká republika)
Bobek, Michal, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Bobek, Michal, University of Oxford, Faculty of Law (St. Edmund Hall) (Česká republika)
Boháček, Milan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bohůnová, Petra, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Boledovičová, Lucie, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Borkovec, Aleš, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bořecká, Kateřina, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bouda, Petr, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bouda, Zbyněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bourdeaux, M. Gautier, Univerzita Paříž V (Francie)
Bražina, Radislav, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brejcha, Milan, Sdružení EVIDA, konferenční servis a profesní vzdělávání (Česká republika)
Brim, Luboš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bross, Siegfried, Spolkový ústavní soud SRN, Karlsruhe (Německo)
Bröstl, Alexander, Právnická fakulta UPJŠ, Košice (Slovensko)
Broulík, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova; Tilburg Law and Economics Center, Tilburg Law School, Tilburg University
Broz, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Broz, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Bruncko, Stanislav, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brzobohatá, Karin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brzobohatý, Antonín (Česká republika)
Bubelová, Kamila, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Budíková, Barbora, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bukvaldová, Jitka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bursíková, Lenka, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Buzek, Lukáš, podnikový právník (Česká republika)
Buzek, Lukáš, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Buzrlová, Leona, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

C

Cach, Alexandr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Cempírek, Martin, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Cirák, Ján, Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Cisár, Ivan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Coufalík, Petr, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Crha, Martin, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Csach, Kristián, Katedra obchodního práva a hospodářského práva, Právnická fakulta, UPJŠ, Košicích (Slovensko)
Czudek, Damian, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

Č

Čaňo, Miroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Čech, Petr, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Čeplíková, Margita, Katedra teórie štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Černá, Dagmar, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Černá, Stanislava, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Černín, Karel, Nejvyšší správní soud; Katedra správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Černoch, Radek, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Černý, Pavel, Ekologický právní servis Brno (Česká republika)
Černý, Pavel, AK Kunčice p. Ondřejníkem (Česká republika)
Černý, Pavel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Černý, Petr, Ústavní soudu ČR, Brno (Česká republika)
Černý, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Červenka, Jaroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Červenková, Lenka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Čurila, Dušan, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

D

Darchiashvili, Vakhtang, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Davala, Michal, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
David, Ludvík, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Nejvyšší soud ČR (Česká republika)
Dávid, Radovan, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
de Saint-Marc, Renaud Denoix, místopředseda Státní rady (Francie)
Deáková, Katarína, Oddělení analytiky a srovnávacího práva, Nejvyšší soud, Brno (Česká republika)
Dědič, Ján, advokát a společník v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o. a vysokoškolský pedagog (Česká republika)
Dejmková, Hana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dianiška, Gustáv, Katedra propedeutiky právnických predmetov, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Dlabalová, Eva, Finanční ředitelství Brno (Česká republika)
Dobeš, Matěj, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dobešová, Lenka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Doležil, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Doležil, Tomáš, Evropský institut, Saarbrücken (Německo)
Dostalík, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Dostálová, Jana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Doubravová, Lenka, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dowgier, Rafaeł, WP Universita v Białystoku (Polsko)
Draslarová, Hana, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Drgo, Ján, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina (Slovensko)
Drgonec, Ján, Ústavní soud Slovenské republiky, Košice (Slovensko)
Drgonec, Ján, advokát (Slovensko)
Drinóczi, Tímea, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Pécs (Pětikostelí) (Maďarsko)
Drličková, Klára, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dubská, Světlana, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dudová, Jana, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dupkala, Rudolf, Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita (Slovensko)
Dušková, Daniela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dvořák, Tomáš, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)

E

Eichlerová, Kateřina, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Eichlerová, Simona, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Eliáš, Karel, Ústav státu a práva, Akademie věd (Česká republika)
Elischer, David, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Enderová, Hana, justiční čekatelka Okresního soudu v Bruntále, studentka doktorského studia Právnické fakulty UP v Olomouci, obor občanské právo (Česká republika)

F

Fedorko, Martin, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fiala, Josef, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fiala, Tomáš, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ČR, Brno (Česká republika)
Fialová, Eva, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i (Česká republika)
Fialová, Eva, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fialová, Jindřiška, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filip, Jan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filipová, Jana, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filipová, Markéta, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Firichová, Tereza, HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (Česká republika)
Firstová, Jana, Katedra kriminologie, Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze (Česká republika)
Fischer, Michael, Právnická fakulta Salzburg (Rakousko)
Foltýn, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Franková, Martina, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta UK, Praha (Česká republika)
Friedel, Tomáš, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Fröhlich, Radek, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc; Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Právnická fakulta, Masarykova univerzita; Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masary (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Právnická fakulta, Masarykova univerzita; Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních dějin, Masarykova univerzita Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav kla (Česká republika)
Fryšták, Marek, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fryštenská, Marcela, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fuchs, Jiří, Univerzita obrany, Brno (Česká republika)
Fuchs, Jiří, Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov (Česká republika)

G

Gábriš, Tomáš, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Gajdičiar, Vladimír, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Galajdová, Jana, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Gaľo, Dušan, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Gazdová, Monika, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Georgala, Petra, Ústřední knihovna, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Gerloch, Aleš, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Géryk, Jan, student, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze; student, Katedra severoamerických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)
Golecka, Drobna Bach, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Varšava (Polsko)
Golecki, Mariusz, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Lodž (Polsko)
Gonsorčíková, Miluše, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Göttinger, Vlastimil, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Grabowska, Sabina, Katedra politologie, Univerzita Rzeszov (Polsko)
Grabowski, Radosław, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski (Polsko)
Gregorová, Zdeňka, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Greguš, Jozef, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Grinc, Jan, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Grochová, Martina, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Grúň, Lubomír, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
Grúň, Lubomír, Vysoká škola aplikovaného práva (Slovensko)
Grygar, Tomáš, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Gřivna, Tomáš, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Guillaume, Gilbert, Mezinárodní soudní dvůr OSN (Francie)
Güttler, Vojen, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)

H

Hadamčík, Lukáš, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hahn, Ivo, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hájek, Michal, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hajn, Petr, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hajná, Zuzana, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Halász, Ivan, Ústav právnych vied Maďarskej akadémie vied a Ústav štátu a práva Akadémie vied CR (Maďarsko)
Halíř, Jakub, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hanák, Jakub, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Handlar, Jiří, advokátní kancelář Muzikář, Odehnal, Brno (Česká republika)
Hanuš, Libor, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hapla, Martin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hapla, Martin, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Harašta, Jakub, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Harvánek, Jaromír, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hauptfleischová, Iva, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hauptfleischová, Iva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Havel, Bohumil, vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. (Česká republika)
Havel, Tomáš, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Havelka, Libor, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Havlan, Petr, Okresní úřad, Svitavy (Česká republika)
Havlan, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hazucha, Branislav, Právnická fakulta, Kyushu University (Japonsko)
Hejč, David, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hejná, Hilda, Brno (Česká republika)
Hladký, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hlinková, Kateřina, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hlouch, Lukáš, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hocko, Michal, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hocko, Michal, AK Muzikář, Odehnal v. o. s. (Česká republika)
Hochmann, Václav, AK JUDr. Milana Homoka (Česká republika)
Holešínský, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Holík, Martin, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Holländer, Pavel, Ústavní soud České republiky, Brno (Česká republika)
Honcová, Radka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Horáček, Vít, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Horák, Filip, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Horák, Ondřej, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Horáková, Monika, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Horecký, Jan, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Horňák, Lukáš, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Horník, Jiří, Brno (Česká republika)
Hořeňovský, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Houdek, Zdeněk, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hrabcová, Dana, vedoucí odboru věcné působnosti Kanceláře veřejného ochránce práv (Česká republika)
Hradilová, Eva, Nevládní organizace SOZE (Česká republika)
Hradský, Kamil, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Hrdina, Ignác Antonín, Katedra právních dějin, FPR ZČU v Plzni, katedra pastorálních oborů a právních věd, Katolická teologická fakulta UK Praha, předseda Metropolitního církevního soudu (Česká republika)
Hrdlička, Miloslav, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hrdová Kolíbalová, Barbora, Středisko Teiresias, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hrnčiříková, Miluše, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta UP v Olomouci  (Česká republika)
Hrušáková, Milana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hufeld, Ulrich, profesor státního a evropského práva na Andrássyho univerzitě v Budapešti. Budapešť, Heidelberg. (Maďarsko)
Hulmáková, Jana, Katedra sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Humlíčková, Petra, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Hungr, Pavel, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hurdík, Jan, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hůrka, Petr, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Husár, Ján, Katedra obchodného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice (Slovensko)
Husseini, Faisal, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hýbl, Zdeněk, Právní poradce JCBRN Defence COE (Česká republika)

C

Chadima, Marek, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chlebcová, Radka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chmel, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Chmel, Jan, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Chocholatý, Jan, Krajský soud Ústí nad Labem (Česká republika)
Chovancová, Barbora, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarkova univerzita, Brno (Česká republika)
Chovancová, Jarmila, Právnická fakulta UK Bratislava (Slovensko)
Chovancová, Katarína, Katedra verejnej správy a verejných financií, Akadémia Policajného zboru v Bratislave; Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Chovanec, Jan, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chovanec, Jaroslav, Odbor ústavného práva, Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied, Bratislava (Slovensko)
Chovanec, Jaroslav, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava (Slovensko)
Chromý, Jakub, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Chromý, Jakub, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chromý, Jakub, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chutná, Monika, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chyba, Jaroslav, Okresní úřad, Blansko (Česká republika)

I

Ivičič, Marek, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

J

Jäger, Petr, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jäger, Petr, Ústavního soud ČR, Brno (Česká republika)
Jakešová, Petra, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Jakubovič, Daniel, Katedra obchodného, finančného a hos­podárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
Jalč, Adrián, Katedra trestného práva, Právnická fakulta, Trnavská Univerzita, Trnava (Slovensko)
Jančářová, Ilona, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janda, Ivo, Stálá mise České republiky při OSN, New York (Česká republika)
Janeček, Václav, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Oxford Internet Institute, University of Oxford, UK (Česká republika)
Janiš, Dalibor, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janků, Linda, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janoušek, Michal, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Janoušek, Michal, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janovec, Michal, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janyšková, Helena, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jarošová, Ivana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jelínek, Lukáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jemelka, Luboš, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Právnická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Jemelka, Luboš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ježková, Renáta, Stredisko pre výskum regionálneho rozvoja, Západočeská univerzita, Plzeň (Slovensko)
Jílek, Dalibor, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jílková, Nikola, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jílovec, Michal, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jirásek, Jan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jiříček, Pavel, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Jopek, David, Katedra správní vědy, správního a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Juráková, Iveta, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jurman, Miroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jurníková, Jana, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Juřátková, Petra, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)

K

Káčer, Marek, Právnická fakulta, Trnavská univerzita (Slovensko)
Kačík, Eduard, Katedra verejno-právnych disciplín, Akadémia Policajného zboru, Bratislava (Slovensko)
Kadečka, Stanislav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kadečka, Stanislav, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kadlecová, Marta, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kadlubiec, Vojtěch, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kallai, Vojtěch, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kalvodová, Věra, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kamín, Tomáš, Policejní akademie ČR (Česká republika)
Kandalec, Pavel, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kantořík, Pavel, právník Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno (Česká republika)
Kapitán, Zdeněk, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kapitán, Zdeněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Karkošková, Slávka, Justičná akadémia Slovenskej republiky; Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. (Slovensko)
Katrnáková, Hana, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kebrlová, Eva, Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Keisler, Ivo, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kelblová, Hana, Ústav práva a humanitních věd, PEF MZLU v Brně (Česká republika)
Klečková, Renáta, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klesniaková, Jana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kliková, Alena, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klimek, Libor, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Klusoňová, Markéta, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kment, Vojtěch (Česká republika)
Knob, Miroslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knoll, Vilém, Katedra právních dějin, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika)
Knollová, Michaela, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knot, Jaroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knot, Jaroslav, Právnická fakulta, Stockholmská Univerzita (Česká republika)
Knot, Jaroslav, člen Švédské obchodní rady v ČR (Česká republika)
Knotek, Jaroslav, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knotek, Jaroslav, odbor životního prostředí a zemědělství Jihomoravského kraje (Česká republika)
Kocourek, Tomáš, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kohlová, Kateřina, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, krajský inspektorát, Brno (Česká republika)
Kokeš, Marian, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Kokešová, Jana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kolba, Jan, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Kolba, Jan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Koller, Peter, Právnická fakulta Graz (Rakousko)
Kolman, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kolumber, David, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Komendová, Jana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Konečná, Jana, AK PRUDIL a spol., s. r. o. (Česká republika)
Konečná, Michaela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Konečná, Tereza, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kopa, Martin, Katedra ústavního práva a mezinárodního práva veřejného, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Kopecký, Martin, Associate Baker & McKenzie v.o.s., Praha (Česká republika)
Kopecký, Martin, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kosař, David, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kosař, David, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Košík, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kotásek, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kotira, Peter, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Koudelka, Zdeněk, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Koudelka, Zdeněk, náměstek Nejvyšší státní zástupkyně (Česká republika)
Koukal, Pavel, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kovářová Kochová, Ingrid, soudkyně Okresního soudu v Olomouci, odborná asistentka PF UP Olomouc, Externí doktorand PF MU (Česká republika)
Kozák, Vítězslav, justiční čekatel Okresního soudu v Šumperku (Česká republika)
Kozieł, Michal, Katedra práva, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava (Česká republika)
Kožená, Iva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králíček, Jaroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králíčková, Zdeňka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králik, Jozef, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Králík, Michal, soudce, Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně; externí pedagog, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Králová, Alžbeta, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kratochvíl, Vladimír, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Krejsta, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kreuz, Petr, Archiv hlavního města Prahy (Česká republika)
Kristková, Alena, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Krupová, Tereza, Katedry politologie a sociologie; Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Křepelka, Filip, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Křivka, Zdeněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kříž, Jakub, advokát, vedoucí katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut (Česká republika)
Kubeša, Tomáš, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kubicová, Rita, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kučera, Petr, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kudrová, Veronika, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kudynová, Adéla, vedoucí Občanské poradny v Hradci Králové (Česká republika)
Kühn, Zdeněk, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; University of Michigan, Ann Arbor, USA (Česká republika)
Kuhnová, Karin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kuchta, Josef, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kvasničková, Jana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Kyncl, Libor, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Kancelář Senátu Parlamentu ČR (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova; Kancelář Senátu PČR (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kyselovská, Tereza, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

L

Labíková, Radka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Laciaková, Veronika, Ústav medzinárodného a európskeho práva, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Lamparter, Michal, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Langášek, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lasák, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lašák, Jan, Lawrence A. Wien Fellow (Columbia Law School) a advokát v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o. (Česká republika)
Lavická, Petra, Nejvyšší soud, Brno (Česká republika)
Lavický, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lavický, Petr, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lebedová, Anna, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Leflerová, Lucia, Ústav verejného práva, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Česká republika)
Levitner, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lewkowicz, Paweł J., The Faculty of Law, The University in Bialystok, Poland (Polsko)
Lhotský, Jan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lojková, Jana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lotko, Ewa, Katedra veřejných financí a finančního práva, Právnická fakulta, Univerzita v Bialystoku (Polsko)
Lukášová, Marcela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

M

Macková, Ivana, Ústav súkromného práva, Oddelenie Občianskeho práva, Paneurópská vysoká škola práva, Bratislava (Slovensko)
Macur, Josef (Česká republika)
Madej, Martin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Mácha, Aleš, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Machalová, Tatiana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Machová, Michaela, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Malaník, Michal, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Marek, Karel, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mareš, Miroslav, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Martinková, Jana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Maslák, Marek, Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava (Slovensko)
Masopust Šachová, Petra, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mašurová, Angelika, Výskumný inštitút pre právo strednej a východnej Európy, Ekonomická univerzita, Vídeň (Rakousko)
Matějčková, Olga, Katedra správní vědy, správního a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Matejka, Ján, Ústav státu a práva, Akademie věd, Praha (Česká republika)
Matochová, Soňa, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Matouš, Michal, Katedry správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Matthee, Marielle (Francie)
Matula, Zbyněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Matyášek, Patrik, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Maxa, Tomáš (Česká republika)
Mazák, Ján, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice (Slovensko)
Mazanec, Michal, Vrchní soud, Praha (Česká republika)
Melzer, Filip, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Messner, Claudius, Právnická fakulta, Bern (Švýcarsko)
Mičkal, Martin, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno (Česká republika)
Michora, Zdeněk, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mikulášková, Gabriela, Justičná akadémia Slovenskej republiky; Inštitút psychológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (Slovensko)
Mikule, Vladimír, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Mitaľ, Ondrej, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Mlsna, Petr, Institut mezinárodních studií FSV, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Mlsna, Petr, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Mojžišová, Veronika, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Molek, Pavel, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Molek, Pavel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Moravčíková, Andrea, Právnická fakulta UK Bratislava (Slovensko)
Moravec, Ondřej, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Moravec, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Morávek, Jakub, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Moždiáková, Michaela, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mrkývka, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Munin, Nellie (Izrael)
Musilová, Hana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Myška, Matěj, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

N

Nagy, Peter, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Neckář, Jan, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Nedbálek, Karel, Advokátní kancelář Mgr. Karla Nedbálka Slušovice, rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (Česká republika)
Nejezchleb, Kamil, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Němcová, Drahomíra, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Němčák, Vítězslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Neruda, Robert, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Nesrovnal, Václav, Právnický inštitút Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky; Sekcia vládnej legislatívy úradu vlády Slovenskej republiky, Bratislava (Slovensko)
Nevrlková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Nimmerfall, Paul, Research and Teaching Assistant at University of Vienna, Law Clerk at Schönherr Attorneys at Law, Vienna (Rakousko)
Nováček, Miroslav, Obchodní finanční katedra, Fakulta ekonomiky, Univerzita obrany státu, Vyškov (Česká republika)
Nováčková, Petra, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Novák, Daniel, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Novák, Daniel, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Novák, Jiří, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Nováková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Nováková, Marcela, Advokátska kancelária Karman & Páchnik v Žiline (Slovensko)
Nováková, Veronika, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)

O

Odeh, Anan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Olšovská, Andrea, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Ondrejová, Dana, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ondrýsek, Roman, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ondřejek, Pavel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praze (Česká republika)
Ondřejková, Jana, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praze (Česká republika)
Osina, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)

P

Palouš, Martin, Stálá mise ČR při OSN v New Yorku (Česká republika)
Papoušek, Jan, Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Papoušková, Tereza, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pargačová, Tereza, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Parchomiuk, Jerzy, Katedra správního práva, Katolická univerzita Jana Pavla II., Lublin (Polsko)
Pařízková, Ivana, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pastorková, Mária, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Patakyová, Mária, Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
Patěk, Daniel, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Pauličková, Alena, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě (Slovensko)
Pauličková, Alena, Právnická fakulta Janka Jesenského, Sládkovičovo (Slovensko)
Pauličková, Renáta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava (Slovensko)
Pauličková, Renáta, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Pavčnik, Marijan, Pravnická fakulta, Ljubjana (Slovinsko)
Pavelek, Ondřej, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pavelek, Ondřej, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Pavelek, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pavlíková, Miroslava, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pazderka, Stanislav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Peissl, Lukas Josef, Junior Associate at Baker McKenzie Diwok Hermann Petsche Rechtsanwälte LLP & Co KG. He regularly advises on M & A and real estate transaction as well as construction litigation (Rakousko)
Pekárek, Milan, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pekařová, Lenka, Analytické oddělení, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Pelikán, Milan, Krajský soud, Ostrava (Česká republika)
Pelikán, Milan, právník (Česká republika)
Pelikánová, Irena, profesorka obchodního práva, PF UK; soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU (Česká republika)
Petrov, Jan, Právnická fakulta a Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Petrů, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Petrův, Helena, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Pezl, Tomáš, Fakulta právnická, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Píčová, Lenka, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Píchová, Irena, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pindeš, Miroslav, Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov (Česká republika)
Pinz, Jan, Katedra práva a správní vědy, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (Česká republika)
Pinz, Jan, Ústav státu a práva, Akademie věd ČR, Praha; Policejní akademie ČR, Praha (Česká republika)
Píša, Radek, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Plachý, Jiří, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Plátěnková, Hana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Plzák, Valentýn, Městský soud v Praze (Česká republika)
Podhrázký, Milan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorná, Alena, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorná, Alena, Nejvyšší správní soud, Brno (Česká republika)
Pokorná, Jarmila, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorný, Ladislav, Fakulta bezpečnostně právní, Bezpečnostní informační služba, Policejní akademie České republiky, Praha (Česká republika)
Poláčková, Marie, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, Pracovní skupina pro právo a informační technologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pondikasová, Tereza, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Popovičová, Darina, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Ústav práva a humanitních věd, Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Ivo, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Ivo, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Vojtěch, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšilová, Martina, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Potěšil, Lukáš, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pouperová, Olga, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Pražák, Pavel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Preuss, Ondřej, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Procházka, Radoslav, Ústavný súd Slovenskej republiky; Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Prokopová, Klára, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Provazník, Jan, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Prudilová Koníčková, Zdeňka, Nejvyšší soud, Brno (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Průchová, Ivana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Příkazská, Monika, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Příkopa, Vojtěch, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Pták, Lukáš, Edition Bäreureiter, Praha (Česká republika)
Ptašnik, Adam, Katedra teorie práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Púry, František, Nejvyšší soud České republiky, Brno (Česká republika)
Putz, Gertraud, Institut pro křesťanské učení o společnosti, Salzburg (Rakousko)

R

Rada, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Radvan, Michal, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rampula, Vlastimil, Vrchní státní zastupitelství Praha (Česká republika)
Razim, Jakub, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rázková, Renata, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rigel, Filip, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rigel, Filip, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Richter, Martin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Ministerstvo spravedlnosti České republiky (Česká republika)
Rogalewiczová, Romana, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Rohová, Iveta, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Romža, Sergej, Katedra trestného práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Ronovská, Kateřina, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rosinová, Alžbeta, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rosinová, Alžbeta, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rozbora, Marián, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rozbora, Marián, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ruban, Radek, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rudenko, Slavomír, Katedra právnych dejín, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
Ruffer, Emil, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Rys, Rudolf, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rytířová, Lucie, daňový poradce (Česká republika)

Ř

Řehulová, Lenka, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Řehulová, Lenka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Říčka, Roman, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Říčka, Roman, Oddělení Dokumentace a analytiky, Nejvyšší správní soud, Brno (Česká republika)

S

Salák, Pavel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Salák, Pavel, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Salák jr., Pavel, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sedláček, Stanislav, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sedláčková, Jolana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sehnálek, David, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Selucká, Markéta, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Seng, Michael P., The John Marshall Law School, Chicago, Illinois (Spojené státy americké)
Schauer, Martin, Institut für Zivilrecht, Universität Wien (Rakousko)
Schelle, Karel, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Scheu, Harald Christian, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Schillerová, Alena, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schön, Monika, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schorm, Vít, Úřad vlády ČR (Česká republika)
Skácel, Jindřich, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skácel, Jindřich, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skalka, Petr, Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov (Česká republika)
Skalka, Tibor, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno  (Česká republika)
Skarková, Tereza, Katedra ústavního práva a mezinárodního práva veřejného, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Skotnicki, Krzysztof, Univerzita Lodž (Polsko)
Skulová, Soňa, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skupin, Zdeněk J., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sládeček, Vladimír, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Sláma, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Slováček, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smejkalová, Terezie, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smejkalová, Terezie, Katedra právní teorie a Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smejkalová, Terezie, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smolak, Marek, Katedra právní teorie a právní filosofie, Fakulta právní a správní, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň (Polsko)
Smrčková, Hana Marie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická; Tilburg School of Economics and Management, Tilburg University
Smržová, Veronika, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smuk, Péter, Széchenyi István University, Györ (Maďarsko)
Sokolovski, Irakli, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Soroková, Michala, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Součková, Jitka, Kolín nad Rýnem (Německo)
Spáčil, Jan, Olomouc (Česká republika)
Spáčil, Jiří, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Spáčilová, Danuše, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Springinsfeldová, Nelly, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stachoňová, Monika, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Staněk, Kamil, Katedra finančního práva a finanční vědy, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha PrF UK; AK DLA Piper Prague LLP. (Česká republika)
Stavělík, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Stavinohová, Jaruška, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stejskal, Daniel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stejskal, Jan, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stejskal, Jan, Právník nevládní organizace Z§vůle práva (Česká republika)
Steuer, Max, Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
Stránský, Jaroslav, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Strasser, Michaela, Právnická fakulta, Salzburg (Rakousko)
Strejčková, Dagmar, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Strémy, Tomáš, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenskéh, Bratislava
Střelec, Karel, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stypa, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sulitka, Dušan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svěráková, Jana, Energetický regulační úřad, Jihlava (Česká republika)
Svěráková Čechová, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svoboda, Karel, Fakulta právnická, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Svoboda, Ondřej, Katedra mezinárodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Oddělení mezinárodního práva, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Česká republika)
Svoboda, Petr, Katedra finančního práva a národního hospodářství , Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svoboda, Tomáš, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Syllová, Jindřiška, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Sylvestrová, Tereza, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

Š

Šámal, Pavel, Nejvyšší soud; Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Česká republika)
Šedová, Marie, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šejdl, Jan, Katedra právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Šilhán, Josef, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šilhán, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimáčková, Kateřina, advokátka, Brno (Česká republika)
Šimáčková, Kateřina, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimečková, Eva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Šimek, Radek, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimíček, Vojtěch, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimovček, Ivan, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Česká republika)
Šimunová, Lucia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Škerle, Michal, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Škop, Martin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šmíd, Martin, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šmidmayer, Jan, Městský úřad Hluboká nad Vltavou (Česká republika)
Šmídová Malárová, Lenka, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šmihula, Daniel, Ústav politických věd SAV (Slovensko)
Šopovová, Radoslava, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Špačková, Michala, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šramel, Bystrík, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Šramková, Dana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šramková, Dana, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šramková, Dana, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šrámková, Eva, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šrůtková, Jitka, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Štachová, Naďa, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šťavíková Řezníčková, Iva, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Štefánik, Ondrej, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Štefko, Martin, Česká správa sociálního zabezpečení (Česká republika)
Štefko, Martin, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Štenglová, Ivanka, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Štěpán, Jan, Katedra filosofie, Filosofická fakulta, Univerzita Plackého, Olomouc (Česká republika)
Števček, Marek, Katedra občianskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Šuláková, Martina, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Švec, Marek, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Švec, Marek, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava (Slovensko)
Švecová, Adriana, Katedra dejín práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Švidroň, Ján, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava (Slovensko)

T

Táborský, Adam, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Talanda, Adam, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Talandová, Iveta, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Telec, Ivo, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Telec, Ivo, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tepperová, Jana, Katedra veřejných financí, Vysoká škola ekonomické, Praha (Česká republika)
Teyschlová, Eva, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Thielová, Linda, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tichomirov, Ju. A., Ústav státu a práva, Ruská akademie věd (Ruskon)
Tichý, Luboš, Centrum komparatistiky, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Tkáčiková, Jana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tobeš, Zdeněk, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tomášek, Michal, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Tomoszek, Maxim, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Tomoszková, Veronika, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Tonarová, Zuzana, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Trávníčková, Simona, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tropek, Jiří, Správa Jihomoravské cizinecké policie (Česká republika)
Tryzna, Jan, Katedra teorie práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Tůma, Pavel, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Turčáni, Jozef (Slovensko)
Týč, Vladimír, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tyl, Tomáš, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tyl, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

U

Urbanová, Martina, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ušiaková, Lenka, Oddelenie obchodného, hospodárskeho a finančného práva, Katedra súkromného práva, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko)

V

Vacík, Milan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vala, Vladan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Valc, Jakub, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Valdhans, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Valdhans, Jiří, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Valentová, Michaela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
van den Hout, Tjaco T., Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration, The Hague (Nizozemsko)
Vaněk, Roman, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vanheule, Dirk, Univerzita Antwerpy (Belgie)
Vaníček, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vaníčková, Radka, Katedra managementu, Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích (Česká republika)
Vašek, František (Česká republika)
Vážan, Pavel, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Večerková, Eva, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Večeřa, Miloš, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Venclíček, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Venclíček, Jiří, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Veselá, Renata, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Veselý, Alois, Okresní úřad Žďár nad Sázavou (Česká republika)
Vích, Jan, Brno (Česká republika)
Vicherek, Roman, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vimmer, Eduard, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Virdzeková, Alica, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Slovensko)
Vítek, Bohumil, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vitoul, Vlastimil, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vladár, Vojtech, Katedra rímskeho a církevného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Vlčková, Renata, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vlkovič, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vodička, Jiří, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vojáček, Ladislav, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vojíř, Petr, Katedra teorie práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vojtek, Petr, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Vojtek, Radek, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vojtko, Jakub, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Volková, Jana, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Volková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Volný, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vomáčka, Vojtěch, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Votýpková, Hana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vozár, Jozef, Ústav štátu a práva, Slovenská akadémie vied, Bratislava (Slovensko)
Vrbová, Marta, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vrzal, Rostislav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Všetička, Pavel, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Výborný, Štěpán, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vyhnánek, Ladislav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vyhnánek, Ladislav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vylegala, Jan, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

W

Wagnerová, Eliška, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Wagnerová, Eliška, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Weinberger, Ota, Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik, Universitiit Graz (Rakousko)
Weisová, Zuzana, Ministerstvo vnitra ČR (Česká republika)
Wells, Christina E., University of Missouri School of Law, Columbia, Missouri, USA; Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Spojené státy americké)
Wintr, Jan, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Wojciechowski, Bartosz, Uniwersytet Lódzki, soudce obvodního soudu v Radomsku (Polsko)

Z

Záděra, Filip, advokát, Praha (Česká republika)
Záhora, Jozef, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Zahumenská, Vendula, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zahumenský, David, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zachariáš, Jaroslav, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zapletalová, Dana, Ústav práva a humanitních věd, Provozně ekonomická fakulta, MZLU, Brno (Česká republika)
Zapletalová Koláčková, Jana, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zarivnij, Petr, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zavadilová, Lucie, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zbíral, Robert, Právnická fakult, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Zdeněk, David, AK Bouček &Jandera, Hradec Králové (Česká republika)
Zechovský, Jakub, Advokátní kancelář JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (Česká republika)
Zelenajová, Zuzana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Zeman, Jiří, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zemanová Šimonová, Hana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zerzánová, Dana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zezulová, Jana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zezulová, Jana, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně (Česká republika)
Zůbek, Jan, advokát (Česká republika)
Zupančič, Boštjan M., Ústavní soud (Slovinsko)
Zwettlerová, Ingrid, advokátní koncipient, Brno (Česká republika)
Zwettlerová, Ingrid, Právnická fakufta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

Ž

Žatecká, Eva, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (Česká republika)
Žatecká, Eva, Právnická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (Česká republika)
Ženatý, Dominik, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Židlická, Michaela, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Žofčinová, Vladimíra, Fakulta verejnej správy, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice (Slovensko)
Žuľová, Jana, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozef Šafárika, Košice (Slovensko)