Procházet index autorů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Vše

A

Adámková, Kateřina, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Adamová, Hana, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Adamová, Hana, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Ankum, Hans, Faculteit der Rechtsgeleerheid, Universiteit Amsterdam (Nizozemsko)
Antoš, Marek, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Aulický, Petr, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
autorů, kolektiv, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
autorů, kolektiv, Výbor Městského sdružení Jednoty českých právníků v Brně (Česká republika)
autorů, kolektiv (Česká republika)

B

Báčová, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bahýľ, Ján, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bahýľová, Lenka, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Balaš, Vladimír, Ústav státu a práva, Akademie věd, Praha (Česká republika)
Balga, Jozef, Katedra hraničnej a cudzineckej policie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Bandúrová, Monika, AK Kulhánek Legal Consulting, Brno (Česká republika)
Baňouch, Hynek, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Baráková, Martina, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Baráková, Martina, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Barancová, Helena, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Bárány, Eduard, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava (Slovensko)
Barinka, Roman, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; Ministerstvo spravedlnosti (Česká republika)
Barinková, Milena, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Baroš, Jiří, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bartes, Richard, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bartes, Richard, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (Česká republika)
Bartoň, Michal, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Bayerová, Monika, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bejček, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Beleš, Andrej, Ústav európskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Belling, Vojtěch, Odboru koncepcí a analýz, Úřad vlády ČR; Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Německo)
Bělohlávek, Alexander J., Katedra práva, Ekonomická fakulta, VŠB Technická univerzita, Ostrava; Katedra mezinárodního práva, Fakulta právnická ZČU v Plzni; Ústav mezinárodního práva, Univerzita Collegium Humanum, Varšava, Polsko; Advokát; Prezident Světové asociace právníků (WJA); (Česká republika)
Bělohradová, Jitka, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Benák, Jaroslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Benda, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bendová Bednářová, Lucie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Beran, Karel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Beran, Theodor, Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, ČVUT, Praha (Česká republika)
Bezoušková, Lenka, Katedra teorie práva, Fakulta práva, Západočeská univerzita, Plzeň; Ústav státu a práva AV ČR, Praha (Česká republika)
Bílek, Stanislav, Ústav podnikové strategie, Katedra managementu, Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích (Česká republika)
Bílková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bílková, Veronika, Ústav mezinárodních vztahů a Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Blažek, Jiří, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blažek, Pavel, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blažek, Tomáš, Nejvyšší správní soud ČR, Brno (Česká republika)
Blažková, Alena, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blisa, Adam, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blisa, Adam, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Nejvyšší správní soud České republiky (Česká republika)
Bobek, Michal, Právnická fakulta, Univerzita Oxford (Spojené království)
Bobek, Michal, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Boháček, Milan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Boháčková, Renata, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bohůnová, Petra, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Boková, Terezie, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno  (Česká republika)
Boledovičová, Lucie, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bónová, Kristýna, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bontems, Claude, Universite de Paris XI Faculte de Proit Jean Monnet (Francie)
Borkovec, Aleš, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bořecká, Kateřina, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bouda, Petr, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bouda, Zbyněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bourdeaux, M. Gautier, Univerzita Paříž V (Francie)
Brandstetter, Wolfgang, Institut pro trestní právo a kriminologii, Vídeňská univerzita (Rakousko)
Brauneder, Wilhelm, Rechtswissenschafflicke, Fakultät der Universität Wien (Rakousko)
Bražina, Radislav, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brejcha, Milan, Sdružení EVIDA (Česká republika)
Brim, Luboš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brim, Luboš, Katedra Občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bross, Siegfried, Spolkový ústavní soud SRN, Karlsruhe (Německo)
Bröstl, Alexander, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Broulík, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Tilburg Law and Economics Center, Tilburg Law School, Tilburg University
Broz, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Broz, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Bruncko, Stanislav, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brychta, Karel, Ústav financí, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (Česká republika)
Brzobohatá, Karin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brzobohatý, Antonín (Česká republika)
Bubelová, Kamila, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Budíková, Barbora, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bukvaldová, Jitka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bulín, Hynek, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bursíková, Lenka, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Buzek, Lukáš, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Buzek, Lukáš, podnikový právník (Česká republika)
Buzrlová, Leona, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

C

Cach, Alexandr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Cempírek, Martin, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Cileček, Filip, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Cingroš, Josef, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Cirák, Ján, Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Cisár, Ivan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Císař, Jaromír, Praha (Česká republika)
Coufalík, Petr, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Crha, Martin, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Csach, Kristián, Katedra obchodního práva a hospodářského práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Czudek, Damian, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

Č

Čamdžićová, Sabina, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Čamdžićová, Sabina, Toman & Partneři, advokátní kancelář (Česká republika)
Čaňo, Miroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Čech, Petr, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Čentéš, Jozef, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Čeplíková, Margita, Katedra teórie štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Čermák, Tomáš, Brno (Česká republika)
Černá, Dagmar, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Černá, Stanislava, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Černín, Karel, Nejvyšší správní soud; Katedra správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Černoch, Radek, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Černý, Pavel, AK Kunčice p. Ondřejníkem (Česká republika)
Černý, Pavel, Ekologický právní servis Brno (Česká republika)
Černý, Pavel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Černý, Petr, Ústavní soudu ČR, Brno (Česká republika)
Černý, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Červenka, Jaroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Červenková, Lenka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Čipková, Jana, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Čipková, Jana, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika (Slovensko)
ČPVP, redakce (Česká republika)
Čurila, Dušan, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

D

Darchiashvili, Vakhtang, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Datinský, Pavel, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Davala, Michal, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
David, Ludvík, Městský soud, Brno (Česká republika)
David, Ludvík, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Dávid, Radovan, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
de Koning-de Jong, Elizabeth M., Právnická fakulta, Erasmova univerzita, Rotterdam (Nizozemsko)
de Mulder, Richard, Právnická fakulta, Erasmova univerzita, Rotterdam (Nizozemsko)
de Saint-Marc, Renaud Denoix, místopředseda Státní rady (Francie)
Deáková, Katarína, Oddělení analytiky a srovnávacího práva, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Dědič, Ján, Kocián Šolc Balaštík AK (Česká republika)
Dejmková, Hana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Des, Zdeněk, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Dianiška, Gustáv, Katedra propedeutiky právnických predmetov, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Dlabalová, Eva, Finanční ředitelství Brno (Česká republika)
Dobeš, Matěj, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dobešová, Lenka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Doležal, Adam, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. (Česká republika)
Doležal, Tomáš, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. (Česká republika)
Doležil, Tomáš, Evropský institut, Saarbrücken (Německo)
Doležil, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Domin, Marek, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
Dořičák, Lukáš, ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. (Česká republika)
Dostalík, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Dostálová, Jana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Doubravová, Lenka, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dowgier, Rafaeł, Univerzita WP, Białystok (Polsko)
Drábková, Hana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Draslarová, Hana, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Draštík, Antonín, Krajský soud, Brno (Česká republika)
Drgo, Ján, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina (Slovensko)
Drgonec, Ján, Ústavní soud Slovenské republiky, Košice (Slovensko)
Drgonec, Ján, advokát (Slovensko)
Drinóczi, Tímea, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Pécs (Pětikostelí) (Maďarsko)
Drličková, Klára, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dřínovská, Natálie, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dubská, Světlana, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dudová, Jana, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dupkala, Rudolf, Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove (Slovensko)
Dušková, Daniela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dvořák, Tomáš, Katedra obchodního práva, Fakulta práva, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Dvořáková, Zuzana, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

E

Eichlerová, Kateřina, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Eichlerová, Simona, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Eliáš, Karel, Ústav státu a práva, Akademie věd (Česká republika)
Elischer, David, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Enderová, Hana, Okresní soud, Bruntál; Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)

F

Fedorko, Martin, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fellerová Palkovská, Iva, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ferfecký, Jan, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fiala, Josef, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fiala, Tomáš, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ČR, Brno (Česká republika)
Fialová, Eva, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fialová, Eva, Ústav státu a práva, AV ČR, v.v.i (Česká republika)
Fialová, Jindřiška, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filip, Hynek, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filip, Jan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filipová, Jana, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filipová, Markéta, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Firichová, Tereza, HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (Česká republika)
Firstová, Jana, Katedra kriminologie, Fakulta bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR, Praha (Česká republika)
Fischer, Michael, Právnická fakulta, Univerzita Salzburg (Rakousko)
Floreš, Martin, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Foltýn, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Franková, Martina, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta UK, Praha (Česká republika)
Friedel, Tomáš, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Fröhlich, Radek, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Právnická fakulta, Masarykova univerzita; Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc; Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Právnická fakulta, Masarykova univerzita; Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masary (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních dějin, Masarykova univerzita Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav kla (Česká republika)
Fryšták, Marek, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fryštenská, Marcela, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fuchs, Jiří, Univerzita obrany, Brno (Česká republika)
Fuchs, Jiří, Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov (Česká republika)

G

Gábriš, Tomáš, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Gajdičiar, Vladimír, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Galajdová, Jana, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Gaľo, Dušan, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Galvas, Milan, Katedra pracovního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Galvas, Milan, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Garajová, Michaela, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Gazdová, Monika, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Geistlinger, Michael, Institut für Völkerrecht und Ausländisches Recht, Salzburg (Rakousko)
Georgala, Petra, Ústřední knihovna, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Gerloch, Aleš, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Géryk, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Katedra severoamerických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Glogar, Ondřej, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Golecka, Drobna Bach, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Varšava (Polsko)
Golecki, Mariusz, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Lodž (Polsko)
Gonsiorová, Barbora, Katedra správního a finančního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Gonsorčíková, Miluše, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Göttinger, Vlastimil, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Grabowska, Sabina, Katedra politologie, Univerzita Rzeszov (Polsko)
Grabowski, Radosław, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski (Polsko)
Gregor, Martin, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Gregorová, Zdeňka, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Greguš, Jozef, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Grinc, Jan, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Grochová, Martina, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Grúň, Lubomír, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Grúň, Lubomír, Vysoká škola aplikovaného práva, Praha (Česká republika)
Grygar, Tomáš, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Gřivna, Tomáš, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Guillaume, Gilbert, Mezinárodní soudní dvůr OSN (Francie)
Güttler, Vojen, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)

H

Hadamčík, Lukáš, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hahn, Ivo, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hájek, Michal, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hajn, Petr, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hajn, Petr, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (Česká republika)
Hajná, Zuzana, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Halász, Ivan, Ústav právnych vied Maďarskej akadémie vied a Ústav štátu a práva Akadémie vied CR (Maďarsko)
Halíř, Jakub, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Halml, František, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hanák, Jakub, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Handlar, Jiří, advokátní kancelář Muzikář, Odehnal, Brno (Česká republika)
Handrlica, Jakub, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Handrlica, Jakub, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Karlova (Česká republika)
Hanuš, Libor, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hapla, Martin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hapla, Martin, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Haramia, Ivan, Katedra římského práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Harašta, Jakub, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Harvánek, Jaromír, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hauptfleischová, Iva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hauptfleischová, Iva, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Havel, Bohumil, Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. (Česká republika)
Havel, Tomáš, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Havel, Václav, prezident České republiky (Česká republika)
Havelka, Libor, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Havlan, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Havlan, Petr, Okresní úřad, Svitavy (Česká republika)
Hazucha, Branislav, Právnická fakulta, Kyushu University (Japonsko)
Hejč, David, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hejná, Hilda, Brno (Česká republika)
Hladký, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hlinková, Kateřina, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hlouch, Lukáš, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hocko, Michal, AK Muzikář, Odehnal v. o. s. (Česká republika)
Hocko, Michal, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hochmann, Václav, AK JUDr. Milana Homoka (Česká republika)
Holas, Jan, Katedra civilního práva procesního, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Holešínský, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Holík, Martin, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Holländer, Pavel, Ústavní soud České republiky, Brno (Česká republika)
Honcová, Radka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Horáček, Vít, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Horák, Filip, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Horák, Ondřej, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Horák, Ondřej, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Horáková, Monika, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Horecký, Jan, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Horňák, Lukáš, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Horník, Jiří, Brno (Česká republika)
Horvat, Matej, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Hořeňovský, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Houdek, Zdeněk, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hrabcová, Dana, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno (Česká republika)
Hradec, Milan, Česká pojišťovna, a.s., Praha (Česká republika)
Hradilová, Eva, Nevládní organizace SOZE (Česká republika)
Hradský, Kamil, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Hrbáč, Daniel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hrdina, Ignác Antonín, Katedra právních dějin, Fakulta práva, ZČU v Plzni; Katedra pastorálních oborů a právních věd, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; předseda Metropolitního církevního soudu (Česká republika)
Hrdlička, Miloslav, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hrdová Kolíbalová, Barbora, Středisko Teiresias, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hrebičková, Andrea, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Hrnčiříková, Miluše, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta UP v Olomouci  (Česká republika)
Hrušáková, Milana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hufeld, Ulrich, Andrássyho univerzita, Budapešť (Maďarsko)
Hulmáková, Jana, Katedra sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Humlíčková, Petra, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Hungr, Pavel, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hurdík, Jan, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hůrka, Petr, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Husár, Ján, Katedra obchodného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Husseini, Faisal, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hýbl, Zdeněk, Právní poradce JCBRN Defence COE (Česká republika)

C

Chadima, Marek, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chamráthová, Anna, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chlebcová, Radka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chmel, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Chmel, Jan, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Chocholatý, Jan, Krajský soud Ústí nad Labem (Česká republika)
Chovancová, Barbora, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarkova univerzita, Brno (Česká republika)
Chovancová, Jarmila, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Chovancová, Katarína, Katedra verejnej správy a verejných financií, Akadémia Policajného zboru v Bratislave; Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Chovanec, Jan, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chovanec, Jaroslav, Odbor ústavného práva, Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied, Bratislava (Slovensko)
Chovanec, Jaroslav, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava (Slovensko)
Chromý, Jakub, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chromý, Jakub, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chromý, Jakub, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Chutná, Monika, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chyba, Jaroslav, Okresní úřad, Blansko (Česká republika)

I

Ivičič, Marek, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

J

Jabloner, Clemens, Institut für Rechtsphilosophie, Universität Wien (Rakousko)
Jäger, Petr, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jäger, Petr, Ústavního soud ČR, Brno (Česká republika)
Jakešová, Petra, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Jakubovič, Daniel, Katedra obchodného, finančného a hos­podárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Jalč, Adrián, Katedra trestného práva, Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave (Slovensko)
Jančářová, Ilona, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janda, Ivo, Stálá mise České republiky při OSN, New York (Česká republika)
Janda, Ivo, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha (Česká republika)
Janeček, Radislav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janeček, Václav, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Oxford Internet Institute, University of Oxford, UK (Česká republika)
Janiš, Dalibor, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janků, Linda, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janoušek, Michal, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janoušek, Michal, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Janovec, Michal, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janyšková, Helena, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jarošová, Ivana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jelínek, Lukáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jemelka, Luboš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jemelka, Luboš, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Právnická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Ježková, Renáta, Stredisko pre výskum regionálneho rozvoja, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Jílek, Dalibor, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jílková, Nikola, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jílovec, Michal, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jirásek, Jan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jirásko, Vojtěch, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Jiříček, Pavel, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Jopek, David, Katedra správní vědy, správního a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Juráková, Iveta, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jurman, Miroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jurníková, Jana, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Juřátková, Petra, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)

K

Káčer, Marek, Právnická fakulta, Trnavská univerzita (Slovensko)
Káčer, Marek, Faculty of Law, Trnava University of Trnava (Slovensko)
Káčer, Marek, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava (Slovensko)
Kačík, Eduard, Katedra verejno-právnych disciplín, Akadémia Policajného zboru, Bratislava (Slovensko)
Kadečka, Stanislav, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kadečka, Stanislav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kadlecová, Marta, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kadlubiec, Vojtěch, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kallai, Vojtěch, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kalvodová, Věra, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kamín, Tomáš, Policejní akademie ČR, Praha (Česká republika)
Kandalec, Pavel, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kantořík, Pavel, právník Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno (Česká republika)
Kapitán, Zdeněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kapitán, Zdeněk, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Karkošková, Slávka, Justičná akadémia Slovenskej republiky; Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. (Slovensko)
Kasl, František, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Katrnáková, Hana, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kebrlová, Eva, Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Keisler, Ivo, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kelblová, Hana, Ústav práva a humanitních věd, Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova univerzita, Brno (Česká republika)
Kilian, Petr, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kischel, Uwe, Katedra práva veřejného, evropského a srovnávacího (Pobaltí), Mercator-Stiftung, Greifswaldská univerzita (Německo)
Klabačka, Ondřej, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klečková, Renáta, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klemeš, Ivo (Česká republika)
Klesniaková, Jana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klestil, Jiří, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kleve, Pieter, Právnická fakulta, Erasmova univerzita, Rotterdam (Nizozemsko)
Kliková, Alena, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klimek, Libor, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Klokočka, Vladimír, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Klučka, Ján, Ústav medzinárodného práva a európskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Klusoňová, Markéta, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kment, Vojtěch, absolvent Právnické fakulty, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Knob, Miroslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knoll, Vilém, Katedra právních dějin, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika)
Knollová, Michaela, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knot, Jaroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knot, Jaroslav, Právnická fakulta, Stockholmská Univerzita (Česká republika)
Knot, Jaroslav, Švédská obchodní rada v ČR (Česká republika)
Knotek, Jaroslav, odbor životního prostředí a zemědělství Jihomoravského kraje (Česká republika)
Knotek, Jaroslav, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knoz, Tomáš, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kocourek, Tomáš, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kohlová, Kateřina, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Brno (Česká republika)
Kohoutek, Ivo, Obchodní sladovny a.s., Prostějov (Česká republika)
Koja, Friedrich, Institut ústavního a správního práva, Univerzita v Salzburgu (Rakousko)
Kokeš, Marian, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Kokešová, Jana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kolba, Jan, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Kolba, Jan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Koller, Peter, Právnická fakulta, Univerzita Graz (Rakousko)
Kollert, Lukáš, Česká národní banka; Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kolmačka, Viktor, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Kolman, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kolumber, David, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Komendová, Jana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Konečná, Jana, AK PRUDIL a spol., s. r. o. (Česká republika)
Konečná, Michaela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Konečná, Tereza, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Konečný, Petr, Advokátní kancelář, Olomouc (Česká republika)
Kopa, Martin, Krajský soud v Brně (Česká republika)
Kopa, Martin, Katedra ústavního práva a mezinárodního práva veřejného, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Kopecká, Stanislava, Ústřední knihovna, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kopecký, Martin, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kopecký, Martin, Associate Baker & McKenzie v.o.s., Praha (Česká republika)
Korecká, Věra, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Kořínek, Štěpán, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kosař, David, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kosař, David, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kosař, David, Ústav pro otázky soudnictví (JUSTIN), Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Košík, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kotásek, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kotira, Peter, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Kotlán, Pavel, Katedra podnikové ekonomie a práva, Vysoká škola PRIGO, Havířov (Česká republika)
Kotlán, Pavel, Vysoká škola PRIGO, Havířov (Česká republika)
Koudelka, Zdeněk, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Koudelka, Zdeněk, Nejvyšší státní zastupitelství, Brno (Česká republika)
Koukal, Pavel, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kovalčík, Michal, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kovaříček, Kamil, doktorand (Česká republika)
Kovaříček, Kamil, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kovářová Kochová, Ingrid, Okresní soud, Olomouc; Právnická fakulty, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Kozák, Vítězslav, Okresního soudu v Šumperku (Česká republika)
Kozieł, Michal, Katedra práva, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava (Česká republika)
Kožená, Iva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Krafl, Pavel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králíček, Jaroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králíčková, Zdeňka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králik, Jozef, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Králík, Michal, Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně; Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Králová, Alžbeta, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kratochvíl, Vladimír, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Krejsta, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kreuz, Petr, Archiv hlavního města Prahy (Česká republika)
Kristková, Alena, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kroupa, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Krupová, Tereza, Katedry politologie a sociologie; Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Křepelka, Filip, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Křivka, Zdeněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kříž, Jakub, Katedra soukromého práva, Vysoká škola CEVRO Institut (Česká republika)
Kubátová, Helena, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kubeša, Tomáš, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kubicová, Rita, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kučera, Petr, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kudrová, Veronika, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kudynová, Adéla, Občanská poradna v Hradci Králové (Česká republika)
Kühn, Zdeněk, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; University of Michigan, Ann Arbor, USA (Česká republika)
Kühn, Zdeněk, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Nejvyšší správní soud, Brno (Česká republika)
Kuhnová, Karin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kuchta, Josef, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kuntz, Lothar, Právnická fakulta, Universität des Saarlandes, Saarbrücken (Německo)
Kupčík, Petr, Ústav financí, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita, Brno; Odvolací finanční ředitelství, Brno (Česká republika)
Kvasničková, Jana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Kyncl, Libor, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova; Kancelář Senátu PČR (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Kancelář Senátu Parlamentu ČR (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kyselovská, Tereza, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

L

Labíková, Radka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Laciaková, Veronika, Ústav medzinárodného a európskeho práva, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Lamparter, Michal, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Langášek, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lanžhotský, Vladimír, Praha (Česká republika)
Lasák, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lašák, Jan, Columbia Law School; Kocián Šolc Balaštík AK (Česká republika)
Lavická, Petra, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Lavický, Petr, Katedra civilního práva procesního, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lavický, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lavický, Petr, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lebedová, Anna, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Leflerová, Lucia, Ústav verejného práva, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Levitner, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lewkowicz, Paweł J., Právnická fakulta, Univerzita Bialystok (Polsko)
Lhotský, Jan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lojková, Jana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lotko, Ewa, Katedra veřejných financí a finančního práva, Právnická fakulta, Univerzita v Bialystoku (Polsko)
Lukášová, Marcela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

M

Macková, Ivana, Ústav súkromného práva, Oddelenie Občianskeho práva, Paneurópská vysoká škola práva, Bratislava (Slovensko)
Macur, Josef (Česká republika)
Madej, Martin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Mácha, Aleš, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Machalová, Tatiana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Machová, Michaela, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Malacka, Michal, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Malaník, Michal, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (Česká republika)
Malaník, Michal, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Malaník, Michal, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Nejvyšší soud, Brno (Česká republika)
Malaníková, Klára, Oddělení vládní agendy a legislativy, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (Česká republika)
Malenovský, Jiří, Stálý zástupce České republiky při Radě Evropy (Česká republika)
Marek, Karel, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mareš, Miroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mareš, Miroslav, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Martinková, Jana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Martino Baráková, Martina, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Maslák, Marek, Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava (Slovensko)
Masopust Šachová, Petra, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mašurová, Angelika, Výskumný inštitút pre právo strednej a východnej Európy, Ekonomická univerzita, Vídeň (Rakousko)
Matějčková, Olga, Katedra správní vědy, správního a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Matejka, Ján, Ústav státu a práva, Akademie věd, Praha (Česká republika)
Matochová, Soňa, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Matouš, Michal, Katedry správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Matthee, Marielle (Francie)
Matula, Zbyněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Matyášek, Patrik, Katedra pracovního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Matyášek, Patrik, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Maxa, Tomáš, advokátní koncipient (Česká republika)
Mazák, Ján, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Mazanec, Michal, Vrchní soud, Praha (Česká republika)
Mazel, Filip, Katedra civilního práva procesního, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Melzer, Filip, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Messner, Claudius, Právnická fakulta, Bern (Švýcarsko)
Messner, Claudius, Právnická fakulta, Saarbrücken (Německo)
Mevis, Paul, Katedra trestního práva, Erasmus University, Rotterdam (Nizozemsko)
Mičkal, Martin, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno (Česká republika)
Michelfeitová, Jitka, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Michora, Zdeněk, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mikulášková, Gabriela, Justičná akadémia Slovenskej republiky; Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovské univerzita v Prešove (Slovensko)
Mikule, Vladimír, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Mitaľ, Ondrej, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Mlsna, Petr, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Mlsna, Petr, Institut mezinárodních studií FSV, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Mojžišová, Veronika, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Molek, Pavel, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Molek, Pavel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Moravčík, Ctibor, Městské ředitelství, Policie České republiky, Brno (Česká republika)
Moravčíková, Andrea, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Moravec, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Moravec, Ondřej, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Morávek, Jakub, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Moždiáková, Michaela, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mrkývka, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Munin, Nellie (Izrael)
Musil, Otakar, Jednota českých právníků, místní sdružení v Brně (Česká republika)
Musilová, Hana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Myška, Matěj, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

N

Nagy, Peter, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Neckář, Jan, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Nedbálek, Karel, Advokátní kancelář Mgr. Karla Nedbálka Slušovice, rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (Česká republika)
Nejezchleb, Kamil, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Němcová, Drahomíra, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Němčák, Vítězslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Neruda, Robert, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Nesrovnal, Václav, Právnický inštitút Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky; Sekcia vládnej legislatívy úradu vlády Slovenskej republiky, Bratislava (Slovensko)
Nett, Alexander, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Nevrlková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Nimmerfall, Paul, Research and Teaching Assistant at University of Vienna, Law Clerk at Schönherr Attorneys at Law, Vienna (Rakousko)
Nováček, Miroslav, Obchodní finanční katedra, Fakulta ekonomiky, Univerzita obrany státu, Vyškov (Česká republika)
Nováčková, Petra, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Novák, Daniel, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Novák, Daniel, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Novák, Jiří, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Nováková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Nováková, Marcela, Advokátska kancelária Karman & Páchnik v Žiline (Slovensko)
Nováková, Veronika, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Novotná, Monika, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Novotná Krtoušová, Lucie, Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec (Česká republika)

O

Odeh, Anan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Olšovská, Andrea, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Ondrejová, Dana, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ondrýsek, Roman, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ondřejek, Pavel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praze (Česká republika)
Ondřejek, Pavel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Ondřejková, Jana, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praze (Česká republika)
Ondřejková, Jana, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Ondřejková, Jana, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Osina, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)

P

Palouš, Martin, Stálá mise ČR při OSN v New Yorku (Česká republika)
Panák, Antonín, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Papoušek, Jan, Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Papoušková, Tereza, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Papoušková, Tereza, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pargačová, Tereza, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Parchomiuk, Jerzy, Katedra správního práva, Katolická univerzita Jana Pavla II., Lublin (Polsko)
Pařízková, Ivana, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pastorková, Mária, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Patakyová, Mária, Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Patěk, Daniel, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Pauličková, Alena, Právnická fakulta Janka Jesenského, Sládkovičovo (Slovensko)
Pauličková, Alena, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě (Slovensko)
Pauličková, Renáta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava (Slovensko)
Pauličková, Renáta, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Paulík, Štěpán, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pavčnik, Marijan, Pravnická fakulta, Ljubjana (Slovinsko)
Pavelek, Ondřej, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pavlíková, Miroslava, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pazderka, Stanislav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Peissl, Lukas Josef, Junior Associate at Baker McKenzie Diwok Hermann Petsche Rechtsanwälte LLP & Co KG. He regularly advises on M & A and real estate transaction as well as construction litigation (Rakousko)
Pekárek, Milan, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pekařová, Lenka, Analytické oddělení, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Pelikán, Milan, Krajský soud, Ostrava (Česká republika)
Pelikán, Milan, právník (Česká republika)
Pelikánová, Irena, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Petr, Michal, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Petrov, Jan, Právnická fakulta a Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Petrov, Jan, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Petrů, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Petrův, Helena, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Pezl, Tomáš, Fakulta právnická, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Píčová, Lenka, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Píchová, Irena, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pindeš, Miroslav, Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov (Česká republika)
Pinz, Jan, Ústav státu a práva, Akademie věd ČR, Praha (Česká republika)
Pinz, Jan, Katedra práva a správní vědy, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (Česká republika)
Pinz, Jan, Ústav státu a práva, Akademie věd ČR, Praha; Policejní akademie ČR, Praha (Česká republika)
Píša, Radek, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Pištěláková, Zdeňka, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Placzek, Ondřej, Nejvyšší soud, Brno (Česká republika)
Plachý, Jiří, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Plátěnková, Hana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Plzák, Valentýn, Městský soud v Praze (Česká republika)
Podhrázký, Milan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorná, Alena, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorná, Alena, Nejvyšší správní soud, Brno (Česká republika)
Pokorná, Jarmila, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorný, Ladislav, Fakulta bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR, Praha (Česká republika)
Poláček, Bohumil, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (Česká republika)
Poláčková, Marie, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, Pracovní skupina pro právo a informační technologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pondikasová, Tereza, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Popovičová, Darina, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Ústav práva a humanitních věd, Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Ivo, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Ivo, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Vojtěch, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšilová, Martina, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Potěšil, Lukáš, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pouperová, Olga, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Pražák, Pavel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Preuss, Ondřej, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Procházka, Radoslav, Ústavný súd Slovenskej republiky; Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Procházka, Vojtěch, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně; Odvolací finanční ředitelství, Brno (Česká republika)
Prokopová, Alena, notářská koncipientka, Brno (Česká republika)
Prokopová, Klára, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Provazník, Jan, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Prudilová Koníčková, Zdeňka, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Průchová, Ivana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Přerovská, Jana, Komerčník právník (Česká republika)
Příkazská, Monika, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Příkopa, Vojtěch, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Pták, Lukáš, Edition Bäreureiter, Praha (Česká republika)
Ptašnik, Adam, Katedra teorie práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pullmannová, Helena, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Púry, František, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Putz, Gertraud, Institut pro křesťanské učení o společnosti, Salzburg (Rakousko)

R

Ráboň, Miloš, Brno (Česká republika)
Rada, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Radvan, Michal, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rája, Antonín, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rampula, Vlastimil, Vrchní státní zastupitelství, Praha (Česká republika)
Razim, Jakub, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rázková, Renata, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Resch, Wolfgang J., Univerzita Salzburg (Rakousko)
Riener-Hofer, Reingard, Univerzita Graz (Rakousko)
Rigel, Filip, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rigel, Filip, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Richter, Martin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Ministerstvo spravedlnosti České republiky (Česká republika)
Rogalewiczová, Romana, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Rohová, Iveta, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rolny, Arno (Švýcarsko)
Romža, Sergej, Katedra trestného práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Ronovská, Kateřina, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rosinová, Alžbeta, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rosinová, Alžbeta, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rosputinský, Peter, Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko)
Rozbora, Marián, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rozbora, Marián, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ruban, Radek, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rudenko, Slavomír, Katedra právnych dejín, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Ruffer, Emil, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Různarová, Jana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rys, Rudolf, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rytířová, Lucie, daňový poradce (Česká republika)

Ř

Řehulová, Lenka, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Řehulová, Lenka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Říčka, Roman, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Říčka, Roman, Oddělení Dokumentace a analytiky, Nejvyšší správní soud, Brno (Česká republika)

S

Salák, Pavel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Salák, Pavel, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Scalfaro, Oscar Luigi, prezident Italské republiky (Itálie)
Sedláček, Stanislav, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sedláčková, Jolana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sedláková, Alice, notářka, Brno (Česká republika)
Sedláková Salibová, Kristina, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Seefelder, Günther, Advokát (Česká republika)
Sehnálek, David, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Selucká, Markéta, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Seng, Michael P., The John Marshall Law School, Chicago, Illinois (Spojené státy americké)
Schäffer, Heinz, Právnická fakulta, Salzburg (Rakousko)
Schauer, Martin, Institut für Zivilrecht, Universität Wien (Rakousko)
Schelle, Karel, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schelleová, Ilona, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Scheu, Harald Christian, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Scheuer, Jan, Krajský soud v Brně (Česká republika)
Scheuer, Jan, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schillerová, Alena, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schön, Monika, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schorm, Vít, Úřad vlády ČR (Česká republika)
Schorm, Vít, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schorm, Vít Alexander, vládní zmocněnec pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva (Česká republika)
Schulz, Jaroslav, Brno (Česká republika)
Schwab, Dieter, Právnická fakulta, Univerzita Regensburg (Německo)
Siekmann, Robert C. R., Katedra mezinárodniho práva, ASSER Institut, Haag (Nizozemsko)
Skácel, Jindřich, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skácel, Jindřich, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skalická, Veronika, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skalka, Petr, Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov (Česká republika)
Skalka, Tibor, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno  (Česká republika)
Skarková, Tereza, Katedra ústavního práva a mezinárodního práva veřejného, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Skočovský, Dominik, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skoruša, Leopold, Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany, Brno (Česká republika)
Skotnicki, Krzysztof, Univerzita Lodž (Polsko)
Skulová, Soňa, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skupin, Zdeněk J., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sládeček, Vladimír, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Sláma, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Slávik, Martin, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Slováček, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smejkalová, Terezie, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smejkalová, Terezie, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smejkalová, Terezie, Katedra právní teorie a Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smekal, Hubert, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smolak, Marek, Katedra právní teorie a právní filosofie, Fakulta právní a správní, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň (Polsko)
Smolinský, Marian, Brno (Česká republika)
Smrčková, Hana Marie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická; Tilburg School of Economics and Management, Tilburg University
Smrž, Ivo, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. (Česká republika)
Smržová, Veronika, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smuk, Péter, Széchenyi István University, Györ (Maďarsko)
Sobotka, Martin, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sokolovski, Irakli, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Soroková, Michala, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Součková, Jitka, Kolín nad Rýnem (Německo)
Spáčil, Jan, Olomouc (Česká republika)
Spáčil, Jiří, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Spáčilová, Danuše, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Springinsfeldová, Nelly, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stachoňová, Monika, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Staněk, Kamil, Katedra finančního práva a finanční vědy, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; AK DLA Piper Prague LLP. (Česká republika)
Stavělík, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Stavinohová, Jaruška, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stejskal, Daniel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stejskal, Jan, Právník nevládní organizace Z§vůle práva (Česká republika)
Stejskal, Jan, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Steuer, Max, Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Straková, Lucie, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stránský, Jaroslav, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Strasser, Michaela, Právnická fakulta, Salzburg (Rakousko)
Strejčková, Dagmar, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Strémy, Tomáš, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenskéh, Bratislava (Slovensko)
Střelec, Karel, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stypa, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sulitka, Dušan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svaček, Ondřej, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc; člen centra CIHOL  (Česká republika)
Svatoň, Jan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svěráková, Jana, Energetický regulační úřad, Jihlava (Česká republika)
Svěráková Čechová, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svoboda, Karel, Fakulta právnická, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Svoboda, Ondřej, Katedra mezinárodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Oddělení mezinárodního práva, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Česká republika)
Svoboda, Petr, Katedra finančního práva a národního hospodářství , Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svoboda, Tomáš, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sýkorová, Barbora, Krajský soud, Brno (Česká republika)
Syllová, Jindřiška, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Sylvestrová, Tereza, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

Š

Šafář, Roman, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šámal, Pavel, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Šámal, Pavel, Nejvyšší soud ČR, Brno; Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Česká republika)
Šamalík, František, Ústav státu a práva, Akademie věd, Praha (Česká republika)
Šedová, Marie, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šejdl, Jan, Katedra právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Ševčík, Daniel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šilhán, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šilhán, Josef, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimáčková, Kateřina, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimáčková, Kateřina, advokátka, Brno (Česká republika)
Šimáčková, Kateřina, soudkyně, Ústavní soud ČR; Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimečková, Eva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Šimek, Radek, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimíček, Vojtěch, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimovček, Ivan, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Česká republika)
Šimunová, Lucia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Šíp, Josef, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šipulová, Katarína, Ústav pro otázky soudnictví (JUSTIN), Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šipulová, Katarína, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Škerle, Michal, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Škop, Martin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šmíd, Martin, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šmidmayer, Jan, Městský úřad Hluboká nad Vltavou (Česká republika)
Šmídová Malárová, Lenka, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šmihula, Daniel, Ústav politických věd SAV (Slovensko)
Šopovová, Radoslava, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Špačková, Michala, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šramel, Bystrík, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Šramková, Dana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šramková, Dana, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šramková, Dana, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šrámková, Eva, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šrůtková, Jitka, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Štachová, Naďa, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šťastný, Robert, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šťavíková Řezníčková, Iva, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Štefánik, Ondrej, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Štefko, Martin, Česká správa sociálního zabezpečení (Česká republika)
Štefko, Martin, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Štenglová, Ivanka, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Štěpán, Jan, Katedra filosofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Štěpáník, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Štěpánková, Zdeňka, Ministerstvo pro hospodářskou soutěž ČR (Česká republika)
Števček, Marek, Katedra občianskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Šturma, Pavel, OSN se sídlem ve Vídni (Česká republika)
Šturma, Pavel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šturma, Pavel, Katedra mezinárodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Šuláková, Martina, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Švec, Marek, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava (Slovensko)
Švec, Marek, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Švec, Martin, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Švec, Martin, Oddělení energetického práva, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Švecová, Adriana, Katedra dejín práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Švidroň, Ján, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava (Slovensko)

T

Táborský, Adam, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Talanda, Adam, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Talandová, Iveta, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brn (Česká republika)
Telec, Ivo, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Telec, Ivo, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Tepperová, Jana, Katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomické, Praha (Česká republika)
Teyschlová, Eva, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Thielová, Linda, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tichomirov, Ju. A., Ústav státu a práva, Ruská akademie věd (Ruskon)
Tichý, Luboš, Centrum komparatistiky, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Tkáčiková, Jana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tobeš, Zdeněk, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tomancová, Jaroslava (Česká republika)
Tomášek, Michal, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Tomoszek, Maxim, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Tomoszek, Maxim, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého (Česká republika)
Tomoszková, Veronika, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Tonarová, Zuzana, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Trávníčková, Simona, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tropek, Jiří, Správa Jihomoravské cizinecké policie (Česká republika)
Tryzna, Jan, Katedra teorie práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Tulis, Jan, Komerční právník (Česká republika)
Tůma, Pavel, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Turčáni, Jozef (Slovensko)
Tvrdíková, Linda, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Týč, Vladimír, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tyl, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tyl, Tomáš, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

U

Urbániková, Marína, atedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno; Ústav pro otázky soudnictví (JUSTIN), Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Urbanová, Martina, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Urválek, Jan, Katedra tělesné výchovy, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ušiaková, Lenka, Oddelenie obchodného, hospodárskeho a finančného práva, Katedra súkromného práva, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko)

V

Vacík, Milan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vacková, Barbora, Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vágner, Ivan, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vala, Vladan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Valc, Jakub, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Valdhans, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Valdhans, Jiří, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Valentová, Michaela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
van den Hout, Tjaco T., Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration, The Hague (Nizozemsko)
van Dijk, Theo, Juridisches Fakulteit, Erasmus Universiteit, Rotterdam (Nizozemsko)
Vaněk, Roman, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vanheule, Dirk, Univerzita Antwerpy (Belgie)
Vaníček, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vaníčková, Radka, Katedra managementu, Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích (Česká republika)
Vašek, František (Česká republika)
Vážan, Pavel, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Večerková, Eva, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Večeřa, Miloš, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Venclíček, Jiří, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Venclíček, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Veselá, Monika, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Veselá, Renata, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Veselý, Alois, Okresní úřad Žďár nad Sázavou (Česká republika)
Vích, Jan, Brno (Česká republika)
Vicherek, Roman, Krajský soud v Ostravě; Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Vicherek, Roman, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vimmer, Eduard, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vintrová, Anna Katerina, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Virdzeková, Alica, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vítek, Bohumil, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vitoul, Vlastimil, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vladár, Vojtech, Katedra rímskeho a církevného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Vlčková, Renata, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vlkovič, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vodička, Jiří, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vojáček, Ladislav, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vojíř, Petr, Katedra teorie práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vojtek, Petr, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Vojtek, Radek, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vojtko, Jakub, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Volková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Volková, Jana, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Volný, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Volochová, Jana, Katedra verejnoprávnych disciplín, Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Vomáčka, Vojtěch, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Votýpková, Hana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vozár, Jozef, Ústav štátu a práva, Slovenská akadémie vied, Bratislava (Slovensko)
Vrbová, Marta, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vrzal, Rostislav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Všetička, Pavel, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Výborný, Štěpán, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vyhnánek, Ladislav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vyhnánek, Ladislav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vylegala, Jan, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vyoralová, Eva, Brno (Česká republika)

W

Wagnerová, Eliška, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Wagnerová, Eliška, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Weinberger, Ota, Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik, Universitiit Graz (Rakousko)
Weisová, Zuzana, Ministerstvo vnitra ČR (Česká republika)
Wells, Christina E., University of Missouri School of Law, Columbia, Missouri, USA; Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Spojené státy americké)
Wintr, Jan, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Wojciechowski, Bartosz, Uniwersytet Lódzki, soudce obvodního soudu v Radomsku (Polsko)
Wubbe, Felix, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Německo)

Z

Záděra, Filip, advokát, Praha (Česká republika)
Záhora, Jozef, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Zahumenská, Vendula, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zahumenský, David, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zachariáš, Jaroslav, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Záliš, Pavel, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zapletalová, Dana, Ústav práva a humanitních věd, Provozně ekonomická fakulta, MZLU, Brno (Česká republika)
Zapletalová Koláčková, Jana, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zarivnij, Petr, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zavadilová, Lucie, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zbíral, Robert, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zbíral, Robert, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Zdeněk, David, AK Bouček &Jandera, Hradec Králové (Česká republika)
Zechovský, Jakub, Advokátní kancelář JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (Česká republika)
Zejdová, Marie, Ústřední knihovna, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zelenajová, Zuzana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Zeman, Jiří, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zemanová Šimonová, Hana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zerzánová, Dana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zezulová, Jana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zezulová, Jana, Nejvyšší státní zastupitelství, Brno (Česká republika)
Zimek, Josef, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zůbek, Jan, advokát (Česká republika)
Zupančič, Boštjan M., Ústavní soud (Slovinsko)
Zwettlerová, Ingrid, advokátní koncipient, Brno (Česká republika)
Zwettlerová, Ingrid, Právnická fakufta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

Ž

Žatecká, Eva, Právnická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (Česká republika)
Žatecká, Eva, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (Česká republika)
Ženatý, Dominik, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Židlická, Michaela, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Žofčinová, Vladimíra, Fakulta verejnej správy, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Žuľová, Jana, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)