Procházet index autorů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Vše

A

Adamová, Hana, Nejvyšší soud (Česká republika)
Adamová, Hana, Katedra práva životního prostředí, Právnické fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Antoš, Marek, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK, Praha (Česká republika)
Aulický, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Authors, Authors (Česká republika)

B

Bahýľ, Ján, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bahýľová, Lenka, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Balaš, Vladimír, Ústav státu a práva AV, Praha (Česká republika)
Balga, Jozef, Katedra hraničnej a cudzineckej policie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Bandúrová, Monika, AK Kulhánek Legal Consulting, Brno (Česká republika)
Baráková, Martina, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Barinka, Roman, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; Ministerstvo spravedlnosti (Česká republika)
Barinková, Milena, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, SR (Slovensko)
Baroš, Jiří, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Baroš, Jiří, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno; Ústavní soud ČR (Česká republika)
Bartoň, Michal, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Bejček, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Belling, Vojtěch, Úřad vlády ČR, zástupce ředitelky Odboru koncepcí a analýz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, doktorand. (Německo)
Bělohradová, Jitka, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Benák, Jaroslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bendová Bednářová, Lucie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Beran, Karel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Česká republika)
Beran, Theodor, ČVUT V Praze, fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku (Česká republika)
Bezoušková, Lenka, Katedra teorie práva, FPR ZČU v Plzni; Ústav státu a práva AV ČR, Praha (Česká republika)
Bílek, Stanislav, Katedra managementu, Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích (Česká republika)
Bílková, Jana, studentka doktorského studijního programu Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Blažek, Tomáš, Nejvyšší správní soud ČR, Brno (Česká republika)
Blisa, Adam, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno; Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno; Nejvyšší správní soud České republiky (Česká republika)
Bobek, Michal, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Bobek, Michal, University of Oxford, Faculty of Law (St. Edmund Hall) (Česká republika)
Boháček, Milan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bohůnová, Petra, Katedry mezinárodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Boledovičová, Lucie, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bořecká, Kateřina, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Bouda, Petr, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bouda, Zbyněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bražina, Radislav, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brejcha, Milan, Sdružení EVIDA, konferenční servis a profesní vzdělávání (Česká republika)
Brim, Luboš, student Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Bross, Siegfried, Spolkový ústavní soud SRN, Karlsruhe (Německo)
Bröstl, Alexander, Právnická fakulta UPJŠ, Košice (Slovensko)
Broulík, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova; Tilburg Law and Economics Center, Tilburg Law School, Tilburg University
Broz, Jan, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Bruncko, Stanislav, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brzobohatá, Karin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bubelová, Kamila, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Bukvaldová, Jitka, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Bursíková, Lenka, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Buzek, Lukáš, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Buzek, Lukáš, podnikový právník (Česká republika)
Buzrlová, Leona, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

C

Cempírek, Martin, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Cirák, Ján, Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (Slovensko)
Cisár, Ivan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Coufalík, Petr, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Crha, Martin, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Csach, Kristián (Slovensko)
Czudek, Damian, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

Č

Čech, Petr, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Čeplíková, Margita, Katedra teórie štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Černá, Dagmar, PF UK v Praze (Česká republika)
Černá, Stanislava, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Černá, Stanislava, vedoucí Katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Černín, Karel, asistent soudce Nejvyššího správního soudu a doktorand na Katedře správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Černoch, Radek, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Černý, Pavel, Ekologický právní servis Brno (Česká republika)
Černý, Petr, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Černý, Petr, asistent soudce Ústavního soudu ČR (Česká republika)
Červenková, Lenka, doktorandka Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerizity, Brno (Česká republika)
Červenková, Lenka, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Čurila, Dušan, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Slovensko)
Čurila, Dušan, Katedra právní teorie Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Slovensko)

D

Darchiashvili, Vakhtang, Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Česká republika)
Davala, Michal, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Slovensko)
Davala, Michal, doktorand Katedry medzinárodného a európskeho práva Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne; Odbor aproximácie práva, Úrad vlády Slovenskej republiky v Bratislave (Česká republika)
David, Ludvík, soudce Nejvyššího soudu v Brně (Česká republika)
David, Ludvík, soudce Nejvyššího soudu ČR a externí spolupracovník Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
David, Ludvík, předseda senátu Nejvyššího soudu, Brno (Česká republika)
Dávid, Radovan, asistent na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Dávid, Radovan, Katedra občanského práva, PrF MU (Česká republika)
Dávid, Radovan, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Dávid, Radovan, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
de Saint-Marc, Renaud Denoix, místopředseda Státní rady (Francie)
Deáková, Katarína, poradkyně Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu, Brno (Česká republika)
Dědič, Ján, advokát a společník v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o. a vysokoškolský pedagog (Česká republika)
Dejmková, Hana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Dianiška, Gustáv, Katedra propedeutiky právnických predmetov, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Dobeš, Matěj, asistent, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Dobešová, Lenka, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Dostalík, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Dostalík, Petr, Katedra Teorie práva a právních dějin, UP Olomouc (Česká republika)
Dostalík, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc (Česká republika)
Dostalík, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin UPOL, Olomouc, Katedra právních dějin FPR ZČU (Česká republika)
Doubravová, Lenka, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Dowgier, Rafaeł, WP Universita v Białystoku (Polsko)
Draslarová, Hana, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Drgonec, Ján, advokát (Česká republika)
Drgonec, Ján, advokát (Slovensko)
Drinóczi, Tímea, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Pécs (Pětikostelí) (Maďarsko)
Drličková, Klára, odborná asistentka, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Drličková, Klára, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dudová, Jana, Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Dušková, Daniela, studentka 4. ročníku, Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)

E

Eichlerová, Kateřina, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Eichlerová, Simona, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Elischer, David, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Enderová, Hana, justiční čekatelka Okresního soudu v Bruntále, studentka doktorského studia Právnické fakulty UP v Olomouci, obor občanské právo (Česká republika)

F

Fiala, Josef (Česká republika)
Fiala, Josef, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Fiala, Josef, vedoucí řešitelského týmu (Česká republika)
Fiala, Josef, Department of Civil Law, Faculty of Law, Masaryk University, Brno (Česká republika)
Fialová, Eva, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Fialová, Eva, Ústav práva a technologií PrF MU (Česká republika)
Fialová, Jindřiška, externí doktorandka Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Filip, Jan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filip, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filipová, Jana, doktorandka na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Filipová, Jana, studentka doktorského studijního programu, obor Správní právo a právo životního prostředí, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Filipová, Markéta, asistentka soudce u Krajského soudu v Českých Budějovicích, doktorandka na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Firichová, Tereza, absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity a advokátní koncipientka ve společnosti HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (Česká republika)
Firstová, Jana, Katedra kriminologie, Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze (Česká republika)
Fischer, Michael, Právnická fakulta Salzburg (Rakousko)
Foltýn, Tomáš, student Právnické fakulty a doktorského studia politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně (Česká republika)
Franková, Martina, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta UK, Praha (Česká republika)
Friedel, Tomáš, interní doktorand Katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Česká republika)
Friedel, Tomáš, interní doktorand, Katedra politologie a sociologie Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)
Friedel, Tomáš, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Fröhlich, Radek, doktorand Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Fröhlich, Radek, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Ústav dovedostní výuky a inovace studia, Katedra dějin státu a práva. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav klasických studií, Brno (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, student Právnické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Katedra teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních dějin, Masarykova univerzita Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav kla (Česká republika)
Fryšták, Marek, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Fryšták, Marek, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno. (Česká republika)
Fryšták, Marek, Katedra trestního práva PrF MU Brno (Česká republika)
Fryšták, Marek (Česká republika)
Fryšták, Marek, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Fryštenská, Marcela, odborná výzkumná pracovnice, Katedra právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Fuchs, Jiří, Univerzita obrany, Brno (Česká republika)
Fuchs, Jiří, Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově (Česká republika)

G

Gábriš, Tomáš, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Gajdičiar, Vladimír, Katedra trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Galajdová, Jana, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Gaľo, Dušan, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Gazdová, Monika, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Georgala, Petra, vedoucí Ústřední knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Georgala, Petra, Ústřední knihovna Právnická fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Gerloch, Aleš, děkan Právnické fakulty UK, Praha (Česká republika)
Géryk, Jan, student, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze; student, Katedra severoamerických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)
Golecka, Drobna Bach, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Varšava (Polsko)
Golecki, Mariusz Jerzy, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Lodž (Polsko)
Golecki, Mariusz, Uniwersytet Lódzki, LL.M. Cantab. (Polsko)
Gonsorčíková, Miluše, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (Česká republika)
Göttinger, Vlastimil, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Grabowska, Sabina, Katedra politologie, Univerzita Rzeszov, Polsko (Polsko)
Grabowski, Radosław, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski, Polska (Polsko)
Gregorová, Zdeňka, řešitelka výzkumného záměru (Česká republika)
Gregorová, Zdeňka (Česká republika)
Gregorová, Zdeňka, katedra Pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Greguš, Jozef, doktorand, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika (Slovensko)
Grinc, Jan, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Grinc, Jan, doktorand Katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zaměstnanec Kanceláře Senátu Parlamentu ČR (Česká republika)
Grochová, Martina, doktorandka na Katedře ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Grochová, Martina, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Grygar, Tomáš, student Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Gřivna, Tomáš, advokát, vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. (Česká republika)

H

Hadamčík, Lukáš, asistent, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Hájek, Michal, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (Česká republika)
Hajn, Petr, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hajná, Zuzana, Katedra obchodního práva Právnické fakulty MU, Brno (Česká republika)
Halász, Ivan, Ústav právnych vied Maďarskej akadémie vied a Ústav štátu a práva Akadémie vied CR (Maďarsko)
Halíř, Jakub, doktorand na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Hanák, Jakub, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Handlar, Jiří, advokátní kancelář Muzikář, Odehnal, Brno (Česká republika)
Hanuš, Libor, Katedra právní teorie PrF MU, Brno, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Hapla, Martin, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hapla, Martin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Harašta, Jakub, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Harvánek, Jaromír, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hauptfleischová, Iva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hauptfleischová, Iva, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Havel, Bohumil, vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. (Česká republika)
Havel, Tomáš, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Havelka, Libor, doktorand na Katedře mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Hejč, David, Katedra správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Hlinková, Kateřina, doktorandka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Hlouch, Lukáš, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hocko, Michal, AK Muzikář, Odehnal v. o. s. (Česká republika)
Hocko, Michal, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Hochmann, Václav, AK JUDr. Milana Homoka (Česká republika)
Holík, Martin, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Holländer, Pavel, místopředseda Ústavního soudu ČR (Česká republika)
Holländer, Pavel, Ústavní soud České republiky, Brno (Česká republika)
Holländer, Pavel, soudce Ústavního soudu ČR (Česká republika)
Horáček, Vít, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Horák, Ondřej, Katedra teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc (Česká republika)
Horák, Ondřej, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Horák, Ondřej, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Horák, Ondřej, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Horák, Ondřej, Katedra teorie práva a právních dějin, PF UP Olomouc (Česká republika)
Horák, Ondřej, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Horecký, Jan, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Horecký, Jan, Katedra pracovního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Horňák, Lukáš, externí doktorand Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Hořeňovský, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlovy, Praha (Česká republika)
Houdek, Zdeněk, doktorand na Katedře obchodního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Houdek, Zdeněk, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Hrdina, Ignác Antonín, Katedra právních dějin, FPR ZČU v Plzni, katedra pastorálních oborů a právních věd, Katolická teologická fakulta UK Praha, předseda Metropolitního církevního soudu (Česká republika)
Hrdlička, Miloslav, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Hrdová Kolíbalová, Barbora, externí pracovník Střediska Teiresias, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hrnčiříková, Miluše, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta UP v Olomouci  (Česká republika)
Hrušáková, Milana, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Hrušáková, Milana, odborná asistentka katedry trestního práva PrF MU (Česká republika)
Hufeld, Ulrich, profesor státního a evropského práva na Andrássyho univerzitě v Budapešti. Budapešť, Heidelberg. (Maďarsko)
Hulmáková, Jana, odborná asistentka na Katedře sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Humlíčková, Petra, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Hurdík, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hurdík, Jan, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hůrka, Petr, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Praha (Česká republika)
Husár, Ján, Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Slovenská republika (Slovensko)
Husár, Ján, Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Katedra obchodného a hospodárskeho práva. (Slovensko)
Husseini, Faisal, Katedra správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Hýbl, Zdeněk, Právní poradce JCBRN Defence COE (Česká republika)

C

Chadima, Marek, doktorand na Katedře správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Chlebcová, Radka, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Chmel, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlovy, Praha (Česká republika)
Chocholatý, Jan, Krajský soud Ústí nad Labem (Česká republika)
Chovancová, Barbora, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta Masarkyovy univerzity, Brno (Česká republika)
Chovancová, Jarmila, Právnická fakulta UK Bratislava (Slovensko)
Chovancová, Katarína, Katedra verejnej správy a verejných financií, Akadémia Policajného zboru v Bratislave; Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Chovanec, Jan, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Masarykovay univerzita, Brno (Česká republika)
Chromý, Jakub, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Nejvyšší státní zástupitelství (Česká republika)
Chromý, Jakub, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Chromý, Jakub, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

I

Ivičič, Marek, doktorand Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Ivičič, Marek, advokát, doktorand na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Ivičič, Marek, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)

J

Jäger, Petr, asistent soudkyně Ústavního soudu (Česká republika)
Jäger, Petr, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Jäger, Petr, student doktorského studijního programu na Katedře právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Jakešová, Petra, Katedra teorie práva a právních dějin, UP Olomouc (Česká republika)
Jakešová, Petra, Katedra Správního práva a správní vědy, UP Olomouc (Česká republika)
Jakubovič, Daniel, Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; sudca (Slovensko)
Jakubovič, Daniel, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Slovensko)
Jalč, Adrián, Katedra trestného práva, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava (Slovensko)
Jalč, Adrián, Katedra trestného práva, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava, Slovensko (Slovensko)
Jančářová, Ilona, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Jančářová, Ilona, Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Janeček, Václav, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Oxford Internet Institute, University of Oxford, UK (Česká republika)
Janků, Linda, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Janoušek, Michal, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Janoušek, Michal, doktorand na Katedře občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Janovec, Michal (Česká republika)
Janovec, Michal, student doktorského studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Janyšková, Helena, studentka Přírodovědecké fakulty, Ústav experimentální biologie, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jarošová, Ivana, doktorandka na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Jemelka, Luboš, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Jemelka, Luboš, PF UK a FPRZČU (Česká republika)
Ježková, Renáta, Stredisko pre výskum regionálneho rozvoja, Západočeská univerzita Plzeň (Slovensko)
Jílek, Dalibor, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jílovec, Michal, doktorand na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, a právní čekatel v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Brně (Česká republika)
Jílovec, Michal, student pátého ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, pomocná vědecká síla katedry trestního práva (Česká republika)
Jirásek, Jan, Asistent soudce Nejvyššího správního soudu a doktorand Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy university (Česká republika)
Jirásek, Jan (Česká republika)
Jiříček, Pavel, advokát, interní doktorand Katedry trestního práva PrF UPOL, (Česká republika)
Jopek, David, Katedra správní vědy, správního a finančního práva, obor finanční právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Jurníková, Jana, řešitelka výzkumného záměru (Česká republika)
Jurníková, Jana, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Juřátková, Petra, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)

K

Káčer, Marek, Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Slovenská republika (Slovensko)
Káčer, Marek, Právnická fakulta, Trnavská univerzita (Slovensko)
Kadečka, Stanislav, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kadlecová, Marta, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kadlubiec, Vojtěch, doktorand na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kadlubiec, Vojtěch, doktorand, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kallai, Vojtěch, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Kalvodová, Věra, řešitelka výzkumného záměru (Česká republika)
Kalvodová, Věra, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kantořík, Pavel, právník Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno (Česká republika)
Kapitán, Zdeněk, řešitel výzkumného záměru (Česká republika)
Kapitán, Zdeněk, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kebrlová, Eva, Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Keisler, Ivo, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kelblová, Hana, Ústav práva a humanitních věd, PEF MZLU v Brně (Česká republika)
Klečková, Renáta, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno (Česká republika)
Klečková, Renáta, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Klečková, Renáta, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Klečková, Renáta, Katedra mezinárodnibo a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Klesniaková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klesniaková, Jana, študentka doktorandského študijneho programu na Katedre trestného práva Právnickej fakulty MU v Brne (Slovensko)
Kliková, Alena, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klimek, Libor, Výskumné kriminologické centrum, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Bratislava, Slovenská republika (Slovensko)
Klimek, Libor, interný doktorand (Trestné právo), Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Bratislava, Slovenská republika (Slovensko)
Klusoňová, Markéta, asistentka a doktorandka na Katedře právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Klusoňová, Markéta, doktorandka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Klusoňová, Markéta, Katedra právní teorie, Právnická fakulta MU (Česká republika)
Kment, Vojtěch (Česká republika)
Knob, Miroslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knoll, Vilém, Katedra právních dějin, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika)
Knollová, Michaela, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Knot, Jaroslav, student Právnické fakulty Stockholmské Univerzity a stipendista Svenska Institutet (Česká republika)
Knotek, Jaroslav, Ústav aplikované a krajinné ekologie MZLU, Brno; doktorand Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Knotek, Jaroslav, odbor životního prostředí a zemědělství Jihomoravského kraje (Česká republika)
Kocourek, Tomáš, student doktorského studijního programu, obor Správní právo a právo životního prostředí, asistent soudce Nejvyššího správního soudu (Česká republika)
Kokeš, Marian, asistent soudce Ústavního soudu ČR (Česká republika)
Kokešová, Jana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (Česká republika)
Kokešová, Jana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kolba, Jan, asistent soudce Nejvyššího soudu (Česká republika)
Kolba, Jan, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Koller, Peter, Právnická fakulta Graz (Rakousko)
Kolman, Petr, odborný asistent na PrF MU v Brně (Česká republika)
Kolman, Petr, PF MU v Brně (Česká republika)
Kolman, Petr (Česká republika)
Kolman, Petr, odborný asistent na PF MU v Brně (Česká republika)
Kolman, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kolumber, David, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU v Brně (Česká republika)
Kolumber, David, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Komendová, Jana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Komendová, Jana, Odborná asistentka Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Komendová, Jana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení PrF MU (Česká republika)
Komendová, Jana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Konečná, Jana, AK PRUDIL a spol., s. r. o. (Česká republika)
Konečná, Michaela, interní doktorand Právnické fakulty Masarykovy univerzity, právník Kanceláře veřejného ochránce práv (Česká republika)
Konečná, Tereza, studentka Právnické fakulty MU v Brně, doktorský studijní program, Teoretické právní vědy, specializace Trestní právo; referent správy daní na Specializovaném finančním úřadu, oddělení státního dozoru – státní dozor nad loteriemi a sázkovými hrami (Česká republika)
Konečná, Tereza, studentka 2. ročníku doktorského studia na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Kopa, Martin, Interní doktorand Katedry ústavního práva a mezinárodního práva veřejného Právnické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc (Česká republika)
Kopa, Martin, Evropský soud pro lidská práva a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Kopecký, Martin, Associate Baker & McKenzie v.o.s., Praha (Česká republika)
Kopecký, Martin, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Kosař, David, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kosař, David, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kotásek, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kotira, Peter, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (Slovensko)
Kotira, Peter, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko)
Koudelka, Zdeněk, náměstek Nejvyšší státní zástupkyně (Česká republika)
Koudelka, Zdeněk, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Koukal, Pavel (Česká republika)
Kovářová Kochová, Ingrid, soudkyně Okresního soudu v Olomouci, odborná asistentka PF UP Olomouc, Externí doktorand PF MU (Česká republika)
Kozák, Vítězslav, justiční čekatel Okresního soudu v Šumperku (Česká republika)
Koziel, Michal, asistent na Katedře práva Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a doktorand na Katedře finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. (Česká republika)
Kozieł, Michal, Katedra práva, Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (Česká republika)
Kožená, Iva, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Králíček, Jaroslav, Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Česká republika)
Králíčková, Zdeňka (Česká republika)
Králíčková, Zdeňka, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králíčková, Zdeňka, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Králik, Jozef, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Králík, Michal, soudce Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně a externí pedagog Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Králová, Alžbeta, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kratochvíl, Vladimír, Oddělení evidence judikatury Nejvyššího soudu; Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (Česká republika)
Kratochvíl, Vladimír, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kratochvíl, Vladimír, vedoucí dílčího řešitelského týmu (Česká republika)
Kratochvíl, Vladimír (Česká republika)
Kreuz, Petr, Archiv hlavního města Prahy  (Česká republika)
Kreuz, Petr, Archiv hlavního města Prahy (Česká republika)
Kristková, Alena, doktorandka na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Kristková, Alena, doktorandka na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kristková, Alena, doktorandka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Krupová, Tereza, interní doktorandka Katedry politologie a sociologie PF UK (Česká republika)
Krupová, Tereza, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha a Ministerstvo spravedlnosti (Česká republika)
Křepelka, Filip, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Křepelka, Filip (Česká republika)
Křivka, Zdeněk, student 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kříž, Jakub, advokát, vedoucí katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut (Česká republika)
Kubeša, Tomáš, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kubeša, Tomáš, student doktorského studijního programu Občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kučera, Petr, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Kučera, Petr, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kudrová, Veronika, Katedra správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kudynová, Adéla, vedoucí Občanské poradny v Hradci Králové (Česká republika)
Kühn, Zdeněk, Katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty UK; student doktorského programu University of Michigan, Ann Arbor, USA (Česká republika)
Kuchta, Josef, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kuchta, Josef, Katedra trestního práva PrF MU, Brno (Česká republika)
Kuchta, Josef, Katedra trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Kyncl, Libor, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Kyncl, Libor, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kyncl, Libor, Doktorský student, obor Finanční právo, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (Česká republika)
Kysela, Jan, Právnická fakulta UK a Kancelář Senátu (Česká republika)
Kysela, Jan, Kancelář Senátu PS ČR a Právnická fakulta UK, Praha (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Kancelář Senátu Parlamentu ČR (Česká republika)
Kysela, Jan, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Kysela, Jan, Kancelář Senátu a Právnická fakulta UK (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty UK a Kancelář Senátu (Česká republika)
Kysela, Jan (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Kancelář Senátu Parlamentu ČR (Česká republika)
Kysela, Jan, Kancelář Senátu a Právnická fakulta UK (Egypt)
Kyselovská, Tereza, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kyselovská, Tereza, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. (Česká republika)
Kyselovská, Tereza, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Kyselovská, Tereza, odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU, Brno (Česká republika)
Kyselovská, Tereza, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)

L

Laciaková, Veronika, interný doktorand, Ústav medzinárodného a európskeho práva, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Bratislava (Slovensko)
Lamparter, Michal, katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Langášek, Tomáš, generální sekretář Ústavního soudu a doktorand na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Lasák, Jan, Právnická fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Lašák, Jan, Lawrence A. Wien Fellow (Columbia Law School) a advokát v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o. (Česká republika)
Lavická, Petra, asistentka soudce, Nejvyšší soud, Brno (Česká republika)
Lavický, Petr, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lebedová, Anna, doktorandka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Leflerová, Lucia, Interný doktorand, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Ústav verejného práva (Česká republika)
Lewkowicz, Paweł J., The Faculty of Law, The University in Bialystok, Poland (Polsko)
Lhotský, Jan, student doktorského studijního programu Mezinárodní a evropské právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Lojková, Jana, studentka II. semestru doktorského studia na katedře Právní teorie Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Lotko, Ewa, Katedra veřejných financí a finančního práva, Právnická fakulta Univerzity v Bialystoku (Polsko)
Lukášová, Marcela, studentka pátého ročníku Mgr. studia, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)

M

Macková, Ivana, externý doktorand Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave, Ústav súkromného práva, Oddelenie Občianskeho práva (Slovensko)
Mácha, Aleš, interní doktorand na Katedře správního práva a správní vědy, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Machalová, Tatiana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Machalová, Tatiana, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Machalová, Tatiana, řešitelka výzkumného záměru (Česká republika)
Machalová, Tatiana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Machalová, Tatiana (Česká republika)
Machová, Michaela, doktorandka na Katedre trestného práva, Právnicka fakulta Masarykovej univerzity, Brno (Česká republika)
Malaník, Michal, Katedra právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Malaník, Michal, doktorand na Katedře právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Marek, Karel, Katedra obchodnfho práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Marek, Karel, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Marek, Karel, Katedra obchodm1w práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Marek, Karel (Česká republika)
Mareš, Miroslav, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Martinková, Jana, Katedra ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (Slovensko)
Martinková, Jana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity (Slovensko)
Masopust Šachová, Petra, doktorandka na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Masopust Šachová, Petra, doktorandka Právnické fakulty Masarykovy Univerzity
Mašurová, Angelika, výskumná pracovníčka na Výskumnom inštitúte pre právo strednej a východnej Európy na Ekonomickej univerzite vo Viedni (Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht/Wirtschaftsuniversität Wien) (Slovensko)
Matějčková, Olga, Katedra správní vědy, správního práva a finančnfho práva, PrF MU (Česká republika)
Matějčková, Olga, Katedra správní vědy, správního a finančního práva PrF MU v Brně (Česká republika)
Matejka, Ján, Ústav státu a práva AV ČR (Česká republika)
Matochová, Soňa, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Matouš, Michal, doktorand Katedry správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Matula, Zbyněk, student Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Matyášek, Patrik, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Maxa, Tomáš (Česká republika)
Mičkal, Martin, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno (Česká republika)
Michora, Zdeněk, doktorand Katedry trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Mlsna, Petr, Institut mezinárodních studií FSV UK, Právnická fakulta UK (Česká republika)
Mlsna, Petr, ředitel Odboru vládní legislativy Úřadu vlády ČR, Katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Mojžišová, Veronika, doktorandka na Katedře dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Molek, Pavel, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Molek, Pavel, odborný asistent na katedře Ústavního práva a politologie PrF MU, Brno (Česká republika)
Molek, Pavel, Nejvyšší správní soud ČR (Česká republika)
Molek, Pavel, odborný asistent Katedry ústavního práva a politotogie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Molek, Pavel, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU (Česká republika)
Moravčíková, Andrea, Právnická fakulta UK Bratislava (Slovensko)
Moravec, Ondřej, externí doktorand, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; advokátní koncipient Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři v Hradci Králové (Česká republika)
Moravec, Ondřej, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Moravec, Ondřej, advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Hradec Králové a externí doktorand katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Moravec, Ondřej, Katedra ústavního práva a politologie PrF MU (Česká republika)
Moravec, Ondřej, externí doktorand na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a advokátním koncipientem Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři v Hradci Králové (Česká republika)
Morávek, Jakub, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Morávek, Jakub, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Moždiáková, Michaela, doktorandka Katedry finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Mrkývka, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Mrkývka, Petr, řešitelé výzkumného záměru. (Česká republika)
Musilová, Hana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Musilová, Hana, doktorandka a od roku 2015 též jako asistentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Myška, Matěj, asistent, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Myška, Matěj, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)

N

Nagy, Peter, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Odbor medzinárodného práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, externí doktorand na Katedře mezinárodního a evropského práva (Česká republika)
Neckář, Jan, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Nedbálek, Karel, Advokátní kancelář Mgr. Karla Nedbálka Slušovice, rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (Česká republika)
Nejezchleb, Kamil, student doktorského studijního programu Obchodní právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Nejezchleb, Kamil, doktorand na Právnické fakultě MU, Brno (Česká republika)
Nejezchleb, Kamil, doktorand na Katedře obchodního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Němcová, Drahomíra, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci  (Česká republika)
Němčák, Vítězslav, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Neruda, Robert, doktorand, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno; asistent soudce Nejvyššího správního soudu (Česká republika)
Nimmerfall, Paul, Research and Teaching Assistant at University of Vienna, Law Clerk at Schönherr Attorneys at Law, Vienna (Rakousko)
Nováčková, Petra, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Novák, Daniel, asistent soudce Ústavního soudu ČR (Česká republika)
Novák, Daniel, doktorand na Katedře mezinárodního a evropského práva PrF MU, asistent soudce Ústavního soudu ČR, Brno (Česká republika)
Novák, Daniel, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Novák, Daniel, asistent soudce Ústavního soudu (Česká republika)
Novák, Jiří, asistent soudce Ústavního soudu (Česká republika)
Nováková, Jana, studentka, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Nováková, Marcela, Advokátska kancelária Karman & Páchnik v Žiline (Slovensko)

O

Olšovská, Andrea, predseda Labour Law Association / Asociácia pracovného práva; advokátka a docentka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko)
Ondrejová, Dana, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta Ma­sarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Ondrejová, Dana, doktorandka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a advokátní koncipientka (Česká republika)
Ondrejová, Dana, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Ondrejová, Dana, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Ondrýsek, Roman, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Ondřejek, Pavel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Ondřejek, Pavel, odborný asistent, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Ondřejek, Pavel, Katedra teorie práva a právních učení Právnická fakulta UK v Praze (Česká republika)
Ondřejek, Pavel, Katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Ondřejek, Pavel, Právnická fakulta UK, Praha (Česká republika)
Ondřejková, Jana, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Ondřejková, Jana, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Ondřejková, Jana, Právnická fakulta UK, Praha (Česká republika)
Osina, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin Právnické fakulty UP v Olomouci (Česká republika)
Osina, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin Právnické fakulty UP Olomouc (Česká republika)

P

Palouš, Martin, Stálá mise ČR při OSN v New Yorku (Česká republika)
Papoušek, Jan, Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Papoušková, Tereza, Ústav pro otázky soudnictví a Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Papoušková, Tereza, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Pargačová, Tereza, studentka, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Pařízková, Ivana, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Pařízková, Ivana, řešitelé výzkumného záměru. (Česká republika)
Pastorková, Mária, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Patakyová, Mária, profesorka na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Slovensko)
Patěk, Daniel, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Pauličková, Alena, Právnická fakulta Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove (Česká republika)
Pauličková, Alena, Právnická fakulta Trnavskej univerzity (Česká republika)
Pauličková, Alena, Právnická fakulta Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove, SR (Slovensko)
Pauličková, Alena, Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove (Slovensko)
Pauličková, Alena, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko)
Pauličková, Alena, Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove, Slovenská republika (Slovensko)
Pauličková, Alena, Vysoká škola v Sládkovičove, Slovenská republika (Slovensko)
Pauličková, Renáta, Stredisko pre výskum regionálneho rozvoja Západočeská univerzita Plzeň (Slovensko)
Pauličková, Renáta, Stredisko pre výskum regionálneho rozvoja, Západočeská univerzita Plzeň (Slovensko)
Pauličková, Renáta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovenská republika (Slovensko)
Pavčnik, Marijan, Pravnická fakulta Ljubjana (Slovinsko)
Pavčnik, Marijan, Pravna fakulteta, Ljubljana (Slovinsko)
Pavelek, Ondřej, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Pavelek, Ondřej, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Pavelek, Ondřej, odborný asistent Katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty UK v Praze (Česká republika)
Peissl, Lukas Josef, Junior Associate at Baker McKenzie Diwok Hermann Petsche Rechtsanwälte LLP & Co KG. He regularly advises on M & A and real estate transaction as well as construction litigation (Rakousko)
Pekárek, Milan, Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Pekárek, Milan, Právnická fakulta MU Brno (Česká republika)
Pekařová, Lenka, Analytické oddělení Ústavního soudu České republiky (Česká republika)
Pelikánová, Irena, profesorka obchodního práva, PF UK; soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU (Česká republika)
Petrov, Jan, student práva a politologie na Právnické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. (Česká republika)
Petrů, Jana, studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Petrův, Helena, Katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Pezl, Tomáš, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Česká republika)
Píčová, Lenka, studentka, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Píchová, Irena, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Plachý, Jiří, doktorand, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Plachý, Jiří, externí doktorand Právnické fakulty Masarykovy univerzity a ředitel Odboru legislativně-právního na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně (Česká republika)
Plátěnková, Hana, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Plzák, Valentýn, soudce - přísedící u Městského soudu v Praze (Česká republika)
Podhrázký, Milan, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU v Brně (Česká republika)
Pokorná, Alena, doktorandka Katedry obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Pokorná, Alena, Nejvyšší správní soud, Brno (Česká republika)
Pokorná, Jarmila (Česká republika)
Pokorná, Jarmila, Department of Commercial Law, Faculty of Law, Masaryk University, Brno (Česká republika)
Pokorná, Jarmila, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorná, Jarmila, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Pokorný, Ladislav, Bezpečnostní informační služba, Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostně právní (Česká republika)
Poláčková, Marie, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, řešitel výzkumného záměru (Česká republika)
Polčák, Radim (Česká republika)
Polčák, Radim, Katedra právní teorie PrF MU (Česká republika)
Polčák, Radim, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Polčák, Radim, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, Pracovní skupina pro právo a informační technologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Pondikasová, Tereza, studentka doktorského studijního programu Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Popovičová, Darina, doktorandka na Katedře právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, asistentka soudce Nejvyššího soudu ČR (Česká republika)
Popovičová, Darina, asistentka soudce Nejvyššího soudu České republiky, doktorandka na Katedře právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Popovičová, Darina, Katedra právní teorie PrF MU, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, právnička Rektorátu Masarykovy univerzity a doktorandka Právnické fakulty MU (Česká republika)
Poremská, Michaela, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, právnička a odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (Česká republika)
Poremská, Michaela, právník Rektorátu MU a doktorand PrF MU (Česká republika)
Poremská, Michaela, právnička rektorátu Masarykovy univerzity a doktorandka na Právnické fakultě MU (Česká republika)
Poremská, Michaela, odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (Česká republika)
Poremská, Michaela, právnička Rektorátu Masarykovy univerzity a doktorandka Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Poremská, Michaela, právník rektorátu Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Ivo, vedoucí analytického odboru Ústavního soudu a odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU (Česká republika)
Pospíšil, Ivo, vedoucí Analytického odboru Ústavního soudu, odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU (Česká republika)
Pospíšil, Ivo, vedoucí Analytického odboru Ústavního soudu a odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU (Česká republika)
Pospíšil, Vojtěch, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšilová, Martina (Česká republika)
Potěšil, Lukáš, doktorand katedry správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Česká republika)
Potěšil, Lukáš, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Potěšil, Lukáš, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Česká republika)
Potěšil, Lukáš, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Potěšil, Lukáš, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta MU (Česká republika)
Pouperová, Olga, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Pražák, Pavel, Katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Preuss, Ondřej, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)
Prokopová, Klára, studentka doktorského studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Provazník, Jan, doktorand na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univer­zity, Brno; Nejvyšší správní soud (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univer­zity, Brno; Nejvyšší správní soud ČR, Brno (Česká republika)
Průcha, Petr, soudce Nejvyššího správního soudu, katedra správní vědy, správního a finančního práva (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univer­ zity, Brno, Nejvyšší správní soud (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univer­ zity, Brno (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančnfho práva Právnické fakulty Masarykovy univer­zity, Brno; Nejvyšší správní soud, Brno (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univer­ zity, Brno, Nejvyšší správní soud, Brno (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno; Nejvyšší správní soud v Brně (Česká republika)
Průchová, Ivana (Česká republika)
Průchová, Ivana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Průchová, Ivana, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Průchová, Ivana, Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Příkazská, Monika, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Příkopa, Vojtěch, externí doktorand na Katedře správního práva a správní vědy, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a advokátní koncipient v advokátní kanceláři BROŽ & PARTNER, advokáti (Česká republika)
Pták, Lukáš, podnikový právník, Edition Bäreureiter, Praha (Česká republika)
Ptašnik, Adam, Katedra teorie práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Púry, František, předseda trestního kolegia, Nejvyšší soud České republiky (Česká republika)
Púry, František, Nejvyšší soud České republiky, Brno (Česká republika)

R

Rada, Tomáš, Právnická fakulta MU (Česká republika)
Radvan, Michal, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Rampula, Vlastimil, autor se zúčastnil konference a předložil příspěvek v době, kdy působil na Vrchním státním zastupitelství Praha (Česká republika)
Razim, Jakub, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Rigel, Filip, Doktorand Katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, asistent soudce Nejvyššího správního soudu (Česká republika)
Rigel, Filip, asistent soudce Nejvyššího správního soudu (Česká republika)
Rigel, Filip, asistent soudce Nejvyššího správního soudu a externí doktorand Katedry správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Rigel, Filip, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Rigel, Filip (Česká republika)
Richter, Martin, doktorand, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Ministerstvo spravedlnosti České republiky, pověřen řízením odboru insolvenčního (Česká republika)
Rogalewiczová, Romana, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Česká republika)
Rohová, Iveta, doktorandka a od roku 2015 též asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Ronovská, Kateřina, odborná asistentka na Katedře občanského práva PrF MU Brno (Česká republika)
Ronovská, Kateřina (Česká republika)
Ronovská, Kateřina, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Ronovská, Kateřina, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerizty, Brno (Česká republika)
Ronovská, Kateřina, Katedra občanského práva PrF MU v Brně (Česká republika)
Rosinová, Alžbeta, doktorandka, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Rosinová, Alžbeta, studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Rozbora, Marián, doktorand Katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerity, Brno (Česká republika)
Rozbora, Marián, doktorand Katedry občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Rozbora, Marián, študent 5. ročníka Právnickej fakulty MU v Brně (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda, profesor na Katedře mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda, děkanka PrF (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda, děkanka Právnické fakulty MU, Brno (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda, profesor, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Ruban, Radek, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Ruban, Radek, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Rudenko, Slavomír, Katedra právnych dejín PF UK (Slovensko)
Ruffer, Emil, Katedra evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Rys, Rudolf, Katedra správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Rytířová, Lucie, daňový poradce (Česká republika)

Ř

Řehulová, Lenka, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Řehulová, Lenka, absolventka PrF MU, Brno (Česká republika)
Říčka, Roman, Oddělení Dokumentace a analytiky, Nejvyšší správní soud, Brno (Česká republika)
Říčka, Roman, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Říčka, Roman, doktorand na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)

S

Salák, Pavel, Katedra dějin státu a práva PrF MU (Česká republika)
Salák, Pavel, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Salák, Pavel (Česká republika)
Salák, Pavel, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Sedláčková, Jolana, doktorandka na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, a asistentka předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu (Česká republika)
Sedláčková, Jolana, doktorská studentka Katedry trestního práva Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Sehnálek, David, odborný asistent, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sehnálek, David, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Sehnálek, David, Katedra Mezinárodního a evropského práva, PrF MU, Brno (Česká republika)
Sehnálek, David, odborný asistent pro obor Právo Evropské unie na katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU (Česká republika)
Sehnálek, David, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Selucká, Markéta (Česká republika)
Selucká, Markéta, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Selucká, Markéta, odborná asistentka Katedry občanského práva Masarykovy univerzity, Brno, členka Acquis Group (Česká republika)
Selucká, Markéta, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Seng, Michael P., The John Marshall Law School, Chicago, Illinois, USA (Spojené státy americké)
Schauer, Martin, Institut für Zivilrecht, Universität Wien (Rakousko)
Schelle, Karel (Česká republika)
Schelle, Karel, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schelle, Karel, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Schelle, Karel, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Scheu, Harald Christian, Katedra evropského práva, PrF UK Praha (Česká republika)
Scheu, Harald Christian, Katedra evropského práva, Právnická fakulta UK v Praze (Česká republika)
Schön, Monika, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Schorm, Vít A. (Česká republika)
Skarková, Tereza, interní doktorandka, obor Ústavní právo, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Skarková, Tereza, Katedra ústavního práva a mezinárodního práva veřejného, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Skulová, Soňa, vedoucí řešitelského týmu, další výstup výzkumného záměru (Česká republika)
Skulová, Soňa, Katedra správní vědy, správm1w práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Skulová, Soňa, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Skulová, Soňa (Česká republika)
Skupin, Zdeněk J., student pátého ročníku Mgr. studia, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Sláma, Jiří, PrF MU (Česká republika)
Slováček, Jiří, PrF MU, Brno (Česká republika)
Smejkalová, Terezie, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Smejkalová, Terezie (Česká republika)
Smejkalová, Terezie, ÚPT Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Smolak, Marek, Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani, Fakulta právní a správní, Katedra právní teorie a právní filosofie (Polsko)
Smrčková, Hana Marie, studentka doktorského studia na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické, studentka magisterského studia na Tilburg School of Economics and Management, Tilburg University
Smuk, Péter, Associate Professor, Széchenyi István University, Györ, Hungary (Maďarsko)
Sokolovski, Irakli, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Soroková, Michala, advokátní koncipientka a externí doktorandka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Spáčil, Jiří, Nejvyšší soud ČR (Česká republika)
Springinsfeldová, Nelly, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Springinsfeldová, Nelly, studentka doktorského studijního programu Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Stachoňová, Monika, doktorandka, Katedra právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Staněk, Kamil, externí doktorand na katedře finančního práva a finanční vědy PrF UK a advokátní koncipient v advokátní kanceláři DLA Piper Prague LLP. (Česká republika)
Stavělík, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin právnické fakulty Univerzity Palackého Olomouc (Česká republika)
Stejskal, Jan, doktorand katedry právní teorie PrF MU (Česká republika)
Stejskal, Jan, Katedra právní teorie PrF MU, Brno (Česká republika)
Stejskal, Jan, Právník nevládní organizace Z§vůle práva (Česká republika)
Stejskal, Jan, doktorand katedry Právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Stejskal, Jan, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Steuer, Max, Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika (Slovensko)
Stránský, Jaroslav, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (Česká republika)
Stránský, Jaroslav, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Strejčková, Dagmar, doktorandka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Brno (Uganda)
Strémy, Tomáš, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Střelec, Karel, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Střelec, Karel, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Stypa, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sulitka, Dušan, doktorand Katedry medzinárodného a európskeho práva Právnickej fakulty Masarykovej univerzity, Brno (Slovensko)
Sulitka, Dušan, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Svěráková, Jana, právník, Energetický regulační úřad, Jihlava (Česká republika)
Svěráková Čechová, Jana, doktorandka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, právník (Energetický regulační úřad) (Česká republika)
Svoboda, Karel, soudce Okresního soudu Plzeň - město, odborný asistent Fakulty právnické ZČU v Plzni (Česká republika)
Svoboda, Karel, soudce Okresního soudu Plzeň – město, odborný asistent FPR ZČU v Plzni (Česká republika)
Svoboda, Tomáš, doktorand na Katedře správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Syllová, Jindřiška, ředitelka Parlamentního institutu a odborná asistentka na Katedře ústavního práva UK (Česká republika)
Syllová, Jindřiška, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Syllová, Jindřiška, ředitelka Parlamentního institutu (Česká republika)
Sylvestrová, Tereza, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

Š

Šámal, Pavel, předseda Nejvyššího soudu; Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika (Česká republika)
Šedová, Marie, Oddělení Centra jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šejdl, Jan, Katedra právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Šilhán, Josef, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Šilhán, Josef, student Právnické fakulty a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Šilhán, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta MU, Brno (Česká republika)
Šilhán, Josef, doktorand, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a student Ekonomicko­ správní fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Šimáčková, Kateřina, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Šimáčková, Kateřina, soudkyně Ústavního soudu a odborná asistentka Právnické fakulty MU (Česká republika)
Šimáčková, Kateřina, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, (Česká republika)
Šimáčková, Kateřina (Česká republika)
Šimečková, Eva, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (Česká republika)
Šimek, Radek, Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Šimunová, Lucia, Právnická fakulta,Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Škerle, Michal, doktorand Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Škop, Martin, odborný asistent Katedry právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Škop, Martin, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Škop, Martin, odborný asistent Katedry právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Šmíd, Martin, doktorand na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Šmíd, Martin, doktorand na Katedře pracovního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Šmídová Malárová, Lenka, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Šopovová, Radoslava, Oddělení Centra jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Špačková, Michala, doktorandka, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Šramel, Bystrík, interný doktorand, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, SR (Slovensko)
Šramková, Dana, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Šramková, Dana, Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Šrůtková, Jitka (Česká republika)
Štachová, Naďa, odborná asistentka na Katedře dějin státu a právu Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Štachová, Naďa, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Štachová, Naďa, Katedra dějin státu a práva, Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Šťavíková Řezníčková, Iva, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Štefánik, Ondrej, doktorand Katedry trestního práva PrF MU (Česká republika)
Štefko, Martin, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Právnická fakulta UK v Praze (Česká republika)
Štefko, Martin, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha. (Česká republika)
Štefko, Martin, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)
Štefko, Martin, Katedra pracovního práva PrU UK Praha (Česká republika)
Štefko, Martin, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Štefko, Martin, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Štefko, Martin, Česká správa sociálního zabezpečení (Česká republika)
Štenglová, Ivanka, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Štěpán, Jan, Katedra filosofie, FF UP, Olomouc (Česká republika)
Števček, Marek, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva (Slovensko)
Šuláková, Martina, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Švec, Marek, enerálny tajomník Labour Law Association / Asociácia pracovného práva; odborný asistent na Fakulte sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko)
Švec, Marek, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko)
Švecová, Adriana, Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko)
Švidroň, Ján (Slovensko)

T

Táborský, Adam, fakulta sociálních studií, SK AS, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Talanda, Adam, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Talandová, Iveta, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Univerzita Palackého v Olomouci; asistentka soudce Okresního soudu v Olomouci (Česká republika)
Talandová, Iveta, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Česká republika (Česká republika)
Talandová, Iveta, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, interním doktorand na Katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno a soudním tlumočníkem (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, interní doktorand na Katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno a soudním tlumočníkem (Egypt)
Tauchen, Jaromír, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, doktorand Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, doktorand na Katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír (Česká republika)
Telec, Ivo, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brně (Česká republika)
Telec, Ivo, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzity Palackého, Olomouc (Česká republika)
Tepperová, Jana, odborná asistentka Katedry veřejných financí, Vysoké školy ekonomické v Praze (Česká republika)
Teyschlová, Eva, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Thielová, Linda, studentka, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tichý, Luboš, vedoucí Centra komparatistiky na PrF UK, Praha (Česká republika)
Tkačíková, Jana, Katedra životního prostředí Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Tkáčiková, Jana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty MU v Brně
Tobeš, Zdeněk, Katedra obchodního práva, PF MU, Brno (Česká republika)
Tobeš, Zdeněk, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tobeš, Zdeněk, Katedra obchodního práva PF MU, Brno (Česká republika)
Tomášek, Michal, Právnická fakulta University Karlovy (Česká republika)
Tomášek, Michal, vedoucí Katedry evropského práva. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Česká republika)
Tomoszek, Maxim, Katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Tomoszek, Maxim, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Tomoszek, Maxim, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Tomoszek, Maxim, Katedra ústavního práva a mezinárodního práva veřejného PF UP v Olomouci (Česká republika)
Tomoszková, Veronika, odborná asistentka na Katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Tonarová, Zuzana, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Trávníčková, Simona, doktorandka na katedře Mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tryzna, Jan, Katedra teorie práva, Právnická fakulta UK, Praha (Česká republika)
Tůma, Pavel, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Turčáni, Jozef (Slovensko)
Týč, Vladimír, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tyl, Tomáš, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

U

Urbanová, Martina, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Ušiaková, Lenka, Katedra súkromného práva, Oddelenie obchodného, hospodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko)

V

Valc, Jakub, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Valdhans, Jiří, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Valentová, Michaela, právník, MSSZ Brno (Česká republika)
Valentová, Michaela, Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Česká republika)
van den Hout, Tjaco T., Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration, The Hague (Nizozemsko)
Vaněk, Roman, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vaníčková, Radka, Katedra managementu, Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích (Česká republika)
Vážan, Pavel, doktorand, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Večerková, Eva, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Večeřa, Miloš, vedoucí dílčího řešitelského týmu (Česká republika)
Večeřa, Miloš, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Večeřa, Miloš, Katedra právní teorie PrF MU, Brno (Česká republika)
Večeřa, Miloš (Česká republika)
Večeřa, Miloš, Katedra právní teorie PrF MU (Česká republika)
Večeřa, Miloš, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Venclíček, Jiří, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Venclíček, Jiří, student 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Venclíček, Jiří, doktorand Katedry správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Veselá, Renata (Česká republika)
Veselá, Renata, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vicherek, Roman, doktorand, Katedra trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vimmer, Eduard, student Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Virdzeková, Alica, interní doktorand na Katedre dějin státu a práva Právnickej fakulty MU v Brne (Slovensko)
Vítek, Bohumil (Česká republika)
Vitoul, Vlastimil, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vitoul, Vlastimil, doktorand na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vladár, Vojtech, vedúci Katedry rímskeho a církevného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko)
Vlkovič, Petr, student Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vojáček, Ladislav, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vojáček, Ladislav, vedoucí Katedry dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vojáček, Ladislav, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vojáček, Ladislav (Česká republika)
Vojáček, Ladislav, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vojíř, Petr, doktorand Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokát, Brno (Česká republika)
Vojíř, Petr, doktorand Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno; advokát (Česká republika)
Vojtek, Petr, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Vojtek, Radek, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno; právník České národní banky (Česká republika)
Vojtko, Jakub, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko)
Volková, Jana, studentka Právnické fakulty Masarykovy university, Brno (Česká republika)
Volková, Jana, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vomáčka, Vojtěch, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Votýpková, Hana, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Votýpková, Hana, Právnická fakulta MU, Brno (Česká republika)
Vozár, Jozef, riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (Slovensko)
Vrbová, Marta, právník Rektorátu Masarykovy univerzity a doktorandka Katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno (Česká republika)
Vrzal, Rostislav, právník, Česká televize, Televizní studio Brno; doktorand, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Všetička, Pavel, doktorand na Katedře správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Všetička, Pavel, doktorand, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzity, Brno (Česká republika)
Všetička, Pavel, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Výborný, Štěpán, interní doktorand Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Výborný, Štěpán, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vyhnánek, Ladislav, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vyhnánek, Ladislav, Katedra ústavního práva a politologie PrF MU, Brno (Česká republika)
Vyhnánek, Ladislav, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Vyhnánek, Ladislav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vylegala, Jan, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vylegala, Jan, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)

W

Wagnerová, Eliška, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Weinberger, Ota, Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik, Universitiit Graz (Rakousko)
Weisová, Zuzana, Ministerstvo vnitra ČR (Česká republika)
Wintr, Jan, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Wojciechowski, Bartosz, Uniwersytet Lódzki, soudce obvodního soudu v Radomsku (Polsko)

Z

Záděra, Filip, advokát, Praha (Česká republika)
Záhora, Jozef, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Zahumenská, Vendula, studentka doktorského studijního programu, Právnická fakulta MU, Brno (Česká republika)
Zahumenská, Vendula, Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zahumenská, Vendula, studentka doktorského studia na Právnické fakultě MU (Česká republika)
Zahumenský, David, doktorand Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zahumenský, David, student doktorského studijního programu, Právnická fakulta MU, Brno (Česká republika)
Zapletalová, Dana, Ústav práva a humanitních věd, Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně (Česká republika)
Zapletalová Koláčková, Jana, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zarivnij, Petr, doktorand na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zarivnij, Petr, Katedra trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zarivnij, Petr, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zavadilová, Lucie, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zbíral, Robert, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Zdeněk, David, AK Bouček &Jandera, Hradec Králové (Česká republika)
Zelenajová, Zuzana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Zeman, Jiří, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zemanová Šimonová, Hana, advokátka, studentka doktorského kombinovaného studia na Katedře pracovního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zezulová, Jana, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně (Česká republika)
Zůbek, Jan (Česká republika)

Ž

Žatecká, Eva, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Žatecká, Eva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ženatý, Dominik, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Židlická, Michaela, emeritní soudkyně Ústavního soudu České republiky (Česká republika)
Žofčinová, Vladimíra, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, SR (Slovensko)
Žuľová, Jana, asistentka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach, Slovenská republika (Slovensko)