Procházet index autorů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Vše

A

Adámková, Kateřina, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Adamová, Hana, Nejvyšší soud (Česká republika)
Adamová, Hana, Katedra práva životního prostředí, Právnické fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Antoš, Marek, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Aulický, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Authors, Authors (Česká republika)
autorů, kolektiv (Česká republika)
autorů, kolektiv, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

B

Bahýľ, Ján, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bahýľová, Lenka, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Balaš, Vladimír, Ústav státu a práva AV, Praha (Česká republika)
Balga, Jozef, Katedra hraničnej a cudzineckej policie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Bandúrová, Monika, AK Kulhánek Legal Consulting, Brno (Česká republika)
Baňouch, Hynek, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Baráková, Martina, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bárány, Eduard, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava (Slovensko)
Barinka, Roman, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; Ministerstvo spravedlnosti (Česká republika)
Barinková, Milena, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, SR (Slovensko)
Baroš, Jiří, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno; Ústavní soud ČR (Česká republika)
Baroš, Jiří, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bartoň, Michal, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Bayerová, Monika, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bejček, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Belling, Vojtěch, Úřad vlády ČR, zástupce ředitelky Odboru koncepcí a analýz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, doktorand. (Německo)
Bělohradová, Jitka, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Benák, Jaroslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bendová Bednářová, Lucie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Beran, Karel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Beran, Theodor, ČVUT V Praze, fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku (Česká republika)
Bezoušková, Lenka, Katedra teorie práva, FPR ZČU v Plzni; Ústav státu a práva AV ČR, Praha (Česká republika)
Bílek, Stanislav, Katedra managementu, Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích (Česká republika)
Bílková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Blažek, Tomáš, Nejvyšší správní soud ČR, Brno (Česká republika)
Blisa, Adam, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Nejvyšší správní soud České republiky (Česká republika)
Bobek, Michal, University of Oxford, Faculty of Law (St. Edmund Hall) (Česká republika)
Bobek, Michal, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Boháček, Milan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bohůnová, Petra, Katedry mezinárodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Boledovičová, Lucie, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Borkovec, Aleš, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bořecká, Kateřina, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bouda, Petr, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bouda, Zbyněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bražina, Radislav, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brejcha, Milan, Sdružení EVIDA, konferenční servis a profesní vzdělávání (Česká republika)
Brim, Luboš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bross, Siegfried, Spolkový ústavní soud SRN, Karlsruhe (Německo)
Bröstl, Alexander, Právnická fakulta UPJŠ, Košice (Slovensko)
Broulík, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova; Tilburg Law and Economics Center, Tilburg Law School, Tilburg University
Broz, Jan, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Bruncko, Stanislav, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Brzobohatá, Karin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bubelová, Kamila, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Bukvaldová, Jitka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Bursíková, Lenka, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Buzek, Lukáš, podnikový právník (Česká republika)
Buzek, Lukáš, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Buzrlová, Leona, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

C

Cempírek, Martin, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Cirák, Ján, Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Cisár, Ivan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Coufalík, Petr, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Crha, Martin, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Csach, Kristián (Slovensko)
Czudek, Damian, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

Č

Čech, Petr, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Čeplíková, Margita, Katedra teórie štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Černá, Dagmar, Právnická fakulta, Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Černá, Stanislava, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Černín, Karel, Nejvyšší správní soud; Katedra správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Černoch, Radek, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Černý, Pavel, Ekologický právní servis Brno (Česká republika)
Černý, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Černý, Petr, asistent soudce Ústavního soudu ČR (Česká republika)
Červenka, Jaroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Červenková, Lenka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Čurila, Dušan, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Slovensko)

D

Darchiashvili, Vakhtang, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Davala, Michal, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Odbor aproximácie práva, Úrad vlády Slovenskej republiky v Bratislave (Česká republika)
Davala, Michal, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Slovensko)
David, Ludvík, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Nejvyšší soud ČR (Česká republika)
Dávid, Radovan, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
de Saint-Marc, Renaud Denoix, místopředseda Státní rady (Francie)
Deáková, Katarína, Oddělení analytiky a srovnávacího práva, Nejvyšší soud, Brno (Česká republika)
Dědič, Ján, advokát a společník v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o. a vysokoškolský pedagog (Česká republika)
Dejmková, Hana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dianiška, Gustáv, Katedra propedeutiky právnických predmetov, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Dlabalová, Eva, Finanční ředitelství Brno (Česká republika)
Dobeš, Matěj, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dobešová, Lenka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dostalík, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Dostalík, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc; Katedra právních dějin FPR ZČU (Česká republika)
Doubravová, Lenka, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dowgier, Rafaeł, WP Universita v Białystoku (Polsko)
Draslarová, Hana, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Drgonec, Ján, advokát (Slovensko)
Drinóczi, Tímea, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Pécs (Pětikostelí) (Maďarsko)
Drličková, Klára, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dubská, Světlana, Katedra národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dudová, Jana, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dušková, Daniela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Dvořák, Tomáš, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (Česká republika)

E

Eichlerová, Kateřina, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Eichlerová, Simona, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Elischer, David, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Enderová, Hana, justiční čekatelka Okresního soudu v Bruntále, studentka doktorského studia Právnické fakulty UP v Olomouci, obor občanské právo (Česká republika)

F

Fedorko, Martin, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fiala, Josef, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fiala, Josef, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fialová, Eva, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fialová, Jindřiška, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filip, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filip, Jan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filipová, Jana, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Filipová, Markéta, asistentka soudce u Krajského soudu v Českých Budějovicích, doktorandka na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Firichová, Tereza, absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity a advokátní koncipientka ve společnosti HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (Česká republika)
Firstová, Jana, Katedra kriminologie, Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze (Česká republika)
Fischer, Michael, Právnická fakulta Salzburg (Rakousko)
Foltýn, Tomáš, student Právnické fakulty a doktorského studia politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně (Česká republika)
Franková, Martina, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta UK, Praha (Česká republika)
Friedel, Tomáš, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Fröhlich, Radek, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Právnická fakulta, Masarykova univerzita; Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc; Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Právnická fakulta, Masarykova univerzita; Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masary (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Frýdek, Miroslav, Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních dějin, Masarykova univerzita Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav kla (Česká republika)
Fryšták, Marek, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Fryštenská, Marcela, odborná výzkumná pracovnice, Katedra právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Fuchs, Jiří, Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov (Česká republika)
Fuchs, Jiří, Univerzita obrany, Brno (Česká republika)

G

Gábriš, Tomáš, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Gajdičiar, Vladimír, Katedra trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Galajdová, Jana, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Gaľo, Dušan, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Gazdová, Monika, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Georgala, Petra, Ústřední knihovna, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Gerloch, Aleš, děkan Právnické fakulty UK, Praha (Česká republika)
Géryk, Jan, student, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze; student, Katedra severoamerických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)
Golecka, Drobna Bach, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Varšava (Polsko)
Golecki, Mariusz, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Lodž (Polsko)
Gonsorčíková, Miluše, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (Česká republika)
Göttinger, Vlastimil, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Grabowska, Sabina, Katedra politologie, Univerzita Rzeszov, Polsko (Polsko)
Grabowski, Radosław, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski, Polska (Polsko)
Gregorová, Zdeňka, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Greguš, Jozef, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Grinc, Jan, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Grochová, Martina, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Grúň, Lubomír, Vysoká škola aplikovaného práva (Slovensko)
Grúň, Lubomír, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
Grygar, Tomáš, student Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Gřivna, Tomáš, advokát, vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. (Česká republika)
Güttler, Vojen, soudce Ústavního soudu ČR (Česká republika)

H

Hadamčík, Lukáš, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hahn, Ivo, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hájek, Michal, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (Česká republika)
Hajn, Petr, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hajná, Zuzana, Katedra obchodního práva Právnické fakulty MU, Brno (Česká republika)
Halász, Ivan, Ústav právnych vied Maďarskej akadémie vied a Ústav štátu a práva Akadémie vied CR (Maďarsko)
Halíř, Jakub, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hanák, Jakub, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Handlar, Jiří, advokátní kancelář Muzikář, Odehnal, Brno (Česká republika)
Hanuš, Libor, Katedra právní teorie PrF MU, Brno, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Hapla, Martin, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hapla, Martin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Harašta, Jakub, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Harvánek, Jaromír, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hauptfleischová, Iva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hauptfleischová, Iva, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Havel, Bohumil, vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. (Česká republika)
Havel, Tomáš, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Havelka, Libor, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Havlan, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hazucha, Branislav, Právnická fakulta, Kyushu University (Japonsko)
Hejč, David, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hladký, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hlinková, Kateřina, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hlouch, Lukáš, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hocko, Michal, AK Muzikář, Odehnal v. o. s. (Česká republika)
Hocko, Michal, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hochmann, Václav, AK JUDr. Milana Homoka (Česká republika)
Holešínský, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Holík, Martin, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Holländer, Pavel, Ústavní soud České republiky, Brno (Česká republika)
Horáček, Vít, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Horák, Ondřej, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Horecký, Jan, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Horňák, Lukáš, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hořeňovský, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Houdek, Zdeněk, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hrabcová, Dana, vedoucí odboru věcné působnosti Kanceláře veřejného ochránce práv (Česká republika)
Hradský, Kamil, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Hrdina, Ignác Antonín, Katedra právních dějin, FPR ZČU v Plzni, katedra pastorálních oborů a právních věd, Katolická teologická fakulta UK Praha, předseda Metropolitního církevního soudu (Česká republika)
Hrdlička, Miloslav, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hrdová Kolíbalová, Barbora, externí pracovník Střediska Teiresias, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hrnčiříková, Miluše, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta UP v Olomouci  (Česká republika)
Hrušáková, Milana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hufeld, Ulrich, profesor státního a evropského práva na Andrássyho univerzitě v Budapešti. Budapešť, Heidelberg. (Maďarsko)
Hulmáková, Jana, odborná asistentka na Katedře sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Humlíčková, Petra, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Hungr, Pavel, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hurdík, Jan, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hurdík, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hůrka, Petr, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Praha (Česká republika)
Husár, Ján, Katedra obchodného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice (Slovensko)
Husseini, Faisal, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Hýbl, Zdeněk, Právní poradce JCBRN Defence COE (Česká republika)

C

Chadima, Marek, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chlebcová, Radka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chmel, Jan, Právnická fakulta, Univerzita Karlovy, Praha (Česká republika)
Chmel, Jan, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Chocholatý, Jan, Krajský soud Ústí nad Labem (Česká republika)
Chovancová, Barbora, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta Masarkyovy univerzity, Brno (Česká republika)
Chovancová, Jarmila, Právnická fakulta UK Bratislava (Slovensko)
Chovancová, Katarína, Katedra verejnej správy a verejných financií, Akadémia Policajného zboru v Bratislave; Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Chovanec, Jan, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chromý, Jakub, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Nejvyšší státní zástupitelství (Česká republika)
Chromý, Jakub, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Chromý, Jakub, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Chyba, Jaroslav, Okresní úřad Blansko (Česká republika)

I

Ivičič, Marek, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

J

Jäger, Petr, Ústavního soud (Česká republika)
Jäger, Petr, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jakešová, Petra, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Jakubovič, Daniel, Katedra obchodného, finančného a hos­podárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
Jalč, Adrián, Katedra trestného práva, Právnická fakulta, Trnavská Univerzita, Trnava (Slovensko)
Jančářová, Ilona, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janda, Ivo, právní poradce Stálé mise České republiky při OSN v New Yorku (Česká republika)
Janeček, Václav, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Oxford Internet Institute, University of Oxford, UK (Česká republika)
Janků, Linda, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janoušek, Michal, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janoušek, Michal, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Janovec, Michal, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Janyšková, Helena, studentka Přírodovědecké fakulty, Ústav experimentální biologie, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jarošová, Ivana, doktorandka na Katedře trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jemelka, Luboš, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Právnická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Jemelka, Luboš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ježková, Renáta, Stredisko pre výskum regionálneho rozvoja, Západočeská univerzita, Plzeň (Slovensko)
Jílek, Dalibor, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jílovec, Michal, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jirásek, Jan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykovy university, Brno (Česká republika)
Jiříček, Pavel, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Jopek, David, Katedra správní vědy, správního a finančního práva, obor finanční právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Juráková, Iveta, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jurman, Miroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jurníková, Jana, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Jurníková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Juřátková, Petra, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)

K

Káčer, Marek, Právnická fakulta, Trnavská univerzita (Slovensko)
Kadečka, Stanislav, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kadlecová, Marta, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kadlubiec, Vojtěch, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kallai, Vojtěch, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kalvodová, Věra, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kamín, Tomáš, Policejní akademie ČR (Česká republika)
Kantořík, Pavel, právník Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno (Česká republika)
Kapitán, Zdeněk, Katedra mezinárodního a evropského práv, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kebrlová, Eva, Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Keisler, Ivo, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kelblová, Hana, Ústav práva a humanitních věd, PEF MZLU v Brně (Česká republika)
Klečková, Renáta, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klesniaková, Jana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kliková, Alena, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Klimek, Libor, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Klusoňová, Markéta, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kment, Vojtěch (Česká republika)
Knob, Miroslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knoll, Vilém, Katedra právních dějin, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika)
Knollová, Michaela, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knot, Jaroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knot, Jaroslav, student Právnické fakulty Stockholmské Univerzity a stipendista Svenska Institutet (Česká republika)
Knot, Jaroslav, člen Švédské obchodní rady v ČR (Česká republika)
Knotek, Jaroslav, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Knotek, Jaroslav, odbor životního prostředí a zemědělství Jihomoravského kraje (Česká republika)
Kocourek, Tomáš, student doktorského studijního programu, obor Správní právo a právo životního prostředí, asistent soudce Nejvyššího správního soudu (Česká republika)
Kokeš, Marian, asistent soudce Ústavního soudu ČR (Česká republika)
Kokešová, Jana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kolba, Jan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kolba, Jan, asistent soudce Nejvyššího soudu (Česká republika)
Koller, Peter, Právnická fakulta Graz (Rakousko)
Kolman, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kolumber, David, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Komendová, Jana, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Konečná, Jana, AK PRUDIL a spol., s. r. o. (Česká republika)
Konečná, Michaela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Konečná, Tereza, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kopa, Martin, Katedra ústavního práva a mezinárodního práva veřejného, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Kopecký, Martin, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kopecký, Martin, Associate Baker & McKenzie v.o.s., Praha (Česká republika)
Kosař, David, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kosař, David, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kotásek, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kotira, Peter, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Koudelka, Zdeněk, náměstek Nejvyšší státní zástupkyně (Česká republika)
Koudelka, Zdeněk, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Koukal, Pavel (Česká republika)
Kovářová Kochová, Ingrid, soudkyně Okresního soudu v Olomouci, odborná asistentka PF UP Olomouc, Externí doktorand PF MU (Česká republika)
Kozák, Vítězslav, justiční čekatel Okresního soudu v Šumperku (Česká republika)
Kozieł, Michal, Katedra práva, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava (Česká republika)
Kožená, Iva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králíček, Jaroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králíčková, Zdeňka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Králik, Jozef, Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko)
Králík, Michal, soudce Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně a externí pedagog Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Králová, Alžbeta, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kratochvíl, Vladimír, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kratochvíl, Vladimír, Oddělení evidence judikatury Nejvyššího soudu; Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kreuz, Petr, Archiv hlavního města Prahy (Česká republika)
Kristková, Alena, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Krupová, Tereza, Katedry politologie a sociologie; Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Křepelka, Filip, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Křivka, Zdeněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kříž, Jakub, advokát, vedoucí katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut (Česká republika)
Kubeša, Tomáš, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kučera, Petr, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kudrová, Veronika, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kudynová, Adéla, vedoucí Občanské poradny v Hradci Králové (Česká republika)
Kühn, Zdeněk, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; University of Michigan, Ann Arbor, USA (Česká republika)
Kuhnová, Karin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kuchta, Josef, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kvasničková, Jana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Kyncl, Libor, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Kancelář Senátu Parlamentu ČR (Česká republika)
Kysela, Jan, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Kyselovská, Tereza, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

L

Labíková, Radka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Laciaková, Veronika, Ústav medzinárodného a európskeho práva, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Lamparter, Michal, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Langášek, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lasák, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lašák, Jan, Lawrence A. Wien Fellow (Columbia Law School) a advokát v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o. (Česká republika)
Lavická, Petra, Nejvyšší soud, Brno (Česká republika)
Lavický, Petr, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lavický, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lebedová, Anna, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Leflerová, Lucia, Ústav verejného práva, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Česká republika)
Levitner, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lewkowicz, Paweł J., The Faculty of Law, The University in Bialystok, Poland (Polsko)
Lhotský, Jan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lojková, Jana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Lotko, Ewa, Katedra veřejných financí a finančního práva, Právnická fakulta, Univerzita v Bialystoku (Polsko)
Lukášová, Marcela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

M

Macková, Ivana, Ústav súkromného práva, Oddelenie Občianskeho práva, Paneurópská vysoká škola práva, Bratislava (Slovensko)
Macur, Josef (Česká republika)
Mácha, Aleš, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Machalová, Tatiana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Machalová, Tatiana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Machalová, Tatiana (Česká republika)
Machová, Michaela, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Malaník, Michal, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Marek, Karel, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mareš, Miroslav, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Martinková, Jana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Masopust Šachová, Petra, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mašurová, Angelika, Výskumný inštitút pre právo strednej a východnej Európy, Ekonomická univerzita, Vídeň (Rakousko)
Matějčková, Olga, Katedra správní vědy, správního a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Matejka, Ján, Ústav státu a práva AV ČR (Česká republika)
Matochová, Soňa, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Matouš, Michal, Katedry správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Matula, Zbyněk, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Matyášek, Patrik, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Maxa, Tomáš (Česká republika)
Melzer, Filip, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mičkal, Martin, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno (Česká republika)
Michora, Zdeněk, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mlsna, Petr, Institut mezinárodních studií FSV, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Mlsna, Petr, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Mojžišová, Veronika, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Molek, Pavel, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Molek, Pavel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Moravčíková, Andrea, Právnická fakulta UK Bratislava (Slovensko)
Moravec, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Moravec, Ondřej, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Morávek, Jakub, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Moždiáková, Michaela, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mrkývka, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Mrkývka, Petr, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Musilová, Hana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Myška, Matěj, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

N

Nagy, Peter, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Neckář, Jan, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Nedbálek, Karel, Advokátní kancelář Mgr. Karla Nedbálka Slušovice, rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (Česká republika)
Nejezchleb, Kamil, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Němcová, Drahomíra, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Němčák, Vítězslav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Neruda, Robert, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Nevrlková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Nimmerfall, Paul, Research and Teaching Assistant at University of Vienna, Law Clerk at Schönherr Attorneys at Law, Vienna (Rakousko)
Nováčková, Petra, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Novák, Daniel, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Novák, Daniel, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Novák, Jiří, asistent soudce Ústavního soudu (Česká republika)
Nováková, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Nováková, Marcela, Advokátska kancelária Karman & Páchnik v Žiline (Slovensko)

O

Odeh, Anan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Olšovská, Andrea, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Ondrejová, Dana, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ondrýsek, Roman, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ondřejek, Pavel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praze (Česká republika)
Ondřejková, Jana, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praze (Česká republika)
Osina, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)

P

Palouš, Martin, Stálá mise ČR při OSN v New Yorku (Česká republika)
Papoušek, Jan, Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Papoušková, Tereza, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pargačová, Tereza, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pařízková, Ivana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Švýcarsko)
Pařízková, Ivana, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pastorková, Mária, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Patakyová, Mária, Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
Patěk, Daniel, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Pauličková, Alena, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě (Slovensko)
Pauličková, Alena, Právnická fakulta Janka Jesenského, Sládkovičovo (Slovensko)
Pauličková, Renáta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovenská republika (Slovensko)
Pauličková, Renáta, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Pavčnik, Marijan, Pravnická fakulta, Ljubjana (Slovinsko)
Pavelek, Ondřej, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Pavelek, Ondřej, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pavelek, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pavlíková, Miroslava, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Peissl, Lukas Josef, Junior Associate at Baker McKenzie Diwok Hermann Petsche Rechtsanwälte LLP & Co KG. He regularly advises on M & A and real estate transaction as well as construction litigation (Rakousko)
Pekárek, Milan, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pekařová, Lenka, Analytické oddělení, Ústavní soud ČR (Česká republika)
Pelikánová, Irena, profesorka obchodního práva, PF UK; soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU (Česká republika)
Petrov, Jan, Právnická fakulta a Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Petrů, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Petrův, Helena, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Pezl, Tomáš, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Česká republika)
Píčová, Lenka, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Píchová, Irena, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pinz, Jan, Katedra práva a správní vědy, Fakulta ekonomicko-správní univerzity Pardubice (Česká republika)
Píša, Radek, Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Plachý, Jiří, doktorand, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Plátěnková, Hana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Plzák, Valentýn, soudce - přísedící u Městského soudu v Praze (Česká republika)
Podhrázký, Milan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorná, Alena, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorná, Alena, Nejvyšší správní soud, Brno (Česká republika)
Pokorná, Jarmila, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pokorný, Ladislav, Fakulta bezpečnostně právní, Bezpečnostní informační služba, Policejní akademie České republiky, Praha (Česká republika)
Poláčková, Marie, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim (Česká republika)
Polčák, Radim, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Polčák, Radim, Pracovní skupina pro právo a informační technologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pondikasová, Tereza, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Popovičová, Darina, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Ústav práva a humanitních věd, Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Poremská, Michaela, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Ivo, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Ivo, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšil, Vojtěch, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pospíšilová, Martina, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Potěšil, Lukáš, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pouperová, Olga, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Pražák, Pavel, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Preuss, Ondřej, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Procházka, Radoslav, Ústavný súd Slovenskej republiky, Právnická fakulta Trnavskej univerzity (Slovensko)
Prokopová, Klára, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Provazník, Jan, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Prudilová Koníčková, Zdeňka, Nejvyšší soud, Brno (Česká republika)
Průcha, Petr, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Průchová, Ivana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Příkazská, Monika, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Příkopa, Vojtěch, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Pták, Lukáš, podnikový právník, Edition Bäreureiter, Praha (Česká republika)
Ptašnik, Adam, Katedra teorie práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Púry, František, Nejvyšší soud České republiky, Brno (Česká republika)
Putz, Gertraud, Institut pro křesťanské učení o společnosti, Salzburg (Rakousko)

R

Rada, Tomáš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Radvan, Michal, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rampula, Vlastimil, Vrchní státní zastupitelství Praha (Česká republika)
Razim, Jakub, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rázková, Renata, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rigel, Filip, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rigel, Filip, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Richter, Martin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Ministerstvo spravedlnosti České republiky (Česká republika)
Rogalewiczová, Romana, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Rohová, Iveta, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ronovská, Kateřina, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rosinová, Alžbeta, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rosinová, Alžbeta, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rozbora, Marián, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rozbora, Marián, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rozehnalová, Naděžda, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ruban, Radek, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rudenko, Slavomír, Katedra právnych dejín, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
Ruffer, Emil, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Rys, Rudolf, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Rytířová, Lucie, daňový poradce (Česká republika)

Ř

Řehulová, Lenka, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Řehulová, Lenka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Říčka, Roman, Oddělení Dokumentace a analytiky, Nejvyšší správní soud, Brno (Česká republika)
Říčka, Roman, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

S

Salák, Pavel, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Salák, Pavel, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sedláček, Stanislav, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sedláčková, Jolana, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sehnálek, David, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Selucká, Markéta, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Seng, Michael P., The John Marshall Law School, Chicago, Illinois (Spojené státy americké)
Schauer, Martin, Institut für Zivilrecht, Universität Wien (Rakousko)
Schelle, Karel, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Scheu, Harald Christian, Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Schillerová, Alena, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schön, Monika, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Schorm, Vít A. (Česká republika)
Skarková, Tereza, Katedra ústavního práva a mezinárodního práva veřejného, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Skulová, Soňa, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skulová, Soňa, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Skupin, Zdeněk J., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sládeček, Vladimír, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Sláma, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Slováček, Jiří, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smejkalová, Terezie, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Smolak, Marek, Katedra právní teorie a právní filosofie, Fakulta právní a správní, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň (Polsko)
Smrčková, Hana Marie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická; Tilburg School of Economics and Management, Tilburg University
Smuk, Péter, Széchenyi István University, Györ (Maďarsko)
Sokolovski, Irakli, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Soroková, Michala, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Spáčil, Jiří, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Springinsfeldová, Nelly, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stachoňová, Monika, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Staněk, Kamil, externí doktorand na katedře finančního práva a finanční vědy PrF UK a advokátní koncipient v advokátní kanceláři DLA Piper Prague LLP. (Česká republika)
Stavělík, Petr, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Stejskal, Jan, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stejskal, Jan, Právník nevládní organizace Z§vůle práva (Česká republika)
Steuer, Max, Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
Stránský, Jaroslav, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Strejčková, Dagmar, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Uganda)
Strémy, Tomáš, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenskéh, Bratislava
Střelec, Karel, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Stypa, Ondřej, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sulitka, Dušan, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Sulitka, Dušan, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svěráková, Jana, Energetický regulační úřad, Jihlava (Česká republika)
Svěráková Čechová, Jana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svoboda, Karel, Fakulta právnická, Západočeská univerzita, Plzeň (Česká republika)
Svoboda, Petr, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Svoboda, Tomáš, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Syllová, Jindřiška, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Sylvestrová, Tereza, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

Š

Šámal, Pavel, Nejvyšší soud; Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Česká republika)
Šedová, Marie, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šejdl, Jan, Katedra právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Šilhán, Josef, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šilhán, Josef, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimáčková, Kateřina, advokátka, Brno (Česká republika)
Šimáčková, Kateřina, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimečková, Eva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Česká republika)
Šimek, Radek, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimíček, Vojtěch, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šimunová, Lucia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Škerle, Michal, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Škop, Martin, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šmíd, Martin, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šmidmayer, Jan, Městský úřad Hluboká nad Vltavou (Česká republika)
Šmídová Malárová, Lenka, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Šmihula, Daniel, Ústav politických věd SAV (Slovensko)
Šopovová, Radoslava, Centrum jazykového vzdělávání, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Špačková, Michala, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šramel, Bystrík, Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Šramková, Dana, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šramková, Dana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šramková, Dana, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Šrůtková, Jitka (Česká republika)
Štachová, Naďa, odborná asistentka na Katedře dějin státu a právu Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Štachová, Naďa, Katedra dějin státu a práva, Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Štachová, Naďa, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Šťavíková Řezníčková, Iva, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Štefánik, Ondrej, doktorand Katedry trestního práva PrF MU (Česká republika)
Štefko, Martin, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Právnická fakulta UK v Praze (Česká republika)
Štefko, Martin, Katedra pracovního práva PrU UK Praha (Česká republika)
Štefko, Martin, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)
Štefko, Martin, Česká správa sociálního zabezpečení (Česká republika)
Štefko, Martin, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)
Štefko, Martin, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha. (Česká republika)
Štefko, Martin, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Štenglová, Ivanka, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (Česká republika)
Štěpán, Jan, Katedra filosofie, FF UP, Olomouc (Česká republika)
Števček, Marek, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva (Slovensko)
Šuláková, Martina, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Švec, Marek, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko)
Švec, Marek, Fakulte sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava (Slovensko)
Švecová, Adriana, Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko)
Švidroň, Ján (Slovensko)

T

Táborský, Adam, fakulta sociálních studií, SK AS, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Talanda, Adam, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Talandová, Iveta, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Česká republika (Česká republika)
Talandová, Iveta, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Univerzita Palackého v Olomouci; asistentka soudce Okresního soudu v Olomouci (Česká republika)
Talandová, Iveta, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, interním doktorand na Katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno a soudním tlumočníkem (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, interní doktorand na Katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno a soudním tlumočníkem (Egypt)
Tauchen, Jaromír, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, doktorand na Katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, doktorand Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tauchen, Jaromír, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Telec, Ivo, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzity Palackého, Olomouc (Česká republika)
Telec, Ivo, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Telec, Ivo, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brně (Česká republika)
Tepperová, Jana, odborná asistentka Katedry veřejných financí, Vysoké školy ekonomické v Praze (Česká republika)
Teyschlová, Eva, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Thielová, Linda, studentka, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tichý, Luboš, vedoucí Centra komparatistiky na PrF UK, Praha (Česká republika)
Tkáčiková, Jana, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty MU v Brně
Tkačíková, Jana, Katedra životního prostředí Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Tobeš, Zdeněk, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tobeš, Zdeněk, Katedra obchodního práva PF MU, Brno (Česká republika)
Tobeš, Zdeněk, Katedra obchodního práva, PF MU, Brno (Česká republika)
Tomášek, Michal, Právnická fakulta University Karlovy (Česká republika)
Tomášek, Michal, vedoucí Katedry evropského práva. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Česká republika)
Tomoszek, Maxim, Katedra ústavního práva a mezinárodního práva veřejného PF UP v Olomouci (Česká republika)
Tomoszek, Maxim, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Tomoszek, Maxim, Katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Tomoszek, Maxim, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Tomoszková, Veronika, odborná asistentka na Katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Tonarová, Zuzana, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Trávníčková, Simona, doktorandka na katedře Mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tryzna, Jan, Katedra teorie práva, Právnická fakulta UK, Praha (Česká republika)
Tůma, Pavel, Katedra občanského práva Právnické fakulty MU (Česká republika)
Tůma, Pavel, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika)
Turčáni, Jozef (Slovensko)
Týč, Vladimír, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brnoo (Česká republika)
Týč, Vladimír, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Tyl, Tomáš, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Tyl, Tomáš, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)

U

Urbanová, Martina, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Ušiaková, Lenka, Katedra súkromného práva, Oddelenie obchodného, hospodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko)

V

Vacík, Milan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vacík, Milan (Česká republika)
Valc, Jakub, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Valdhans, Jiří, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Valdhans, Jiří, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Valentová, Michaela, Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Česká republika)
Valentová, Michaela, právník, MSSZ Brno (Česká republika)
van den Hout, Tjaco T., Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration, The Hague (Nizozemsko)
Vaněk, Roman, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vaníček, Jiří, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vaníčková, Radka, Katedra managementu, Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích (Česká republika)
Vašek, František (Česká republika)
Vážan, Pavel, doktorand, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Večerková, Eva, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Večerková, Eva, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Večeřa, Miloš, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Večeřa, Miloš, Katedra právní teorie PrF MU (Česká republika)
Večeřa, Miloš, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Večeřa, Miloš, Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Večeřa, Miloš, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Večeřa, Miloš, Katedra právní teorie PrF MU, Brno (Česká republika)
Večeřa, Miloš (Česká republika)
Venclíček, Jiří, student 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Venclíček, Jiří, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Venclíček, Jiří, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Veselá, Renata, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Veselá, Renata (Česká republika)
Veselá, Renata, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Veselý, Alois, Okresní úřad Žďár nad Sázavou (Česká republika)
Vích, Jan, Brno (Česká republika)
Vicherek, Roman, doktorand, Katedra trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vimmer, Eduard, student Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Virdzeková, Alica, interní doktorand na Katedre dějin státu a práva Právnickej fakulty MU v Brne (Slovensko)
Vítek, Bohumil (Česká republika)
Vitoul, Vlastimil, doktorand na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vitoul, Vlastimil, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vladár, Vojtech, vedúci Katedry rímskeho a církevného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko)
Vlkovič, Petr, student Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vojáček, Ladislav (Česká republika)
Vojáček, Ladislav, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vojáček, Ladislav, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vojáček, Ladislav, vedoucí Katedry dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vojáček, Ladislav, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vojíř, Petr, doktorand Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokát, Brno (Česká republika)
Vojíř, Petr, doktorand Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno; advokát (Česká republika)
Vojtek, Petr, Nejvyšší soud ČR, Brno (Česká republika)
Vojtek, Radek, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno; právník České národní banky (Česká republika)
Vojtko, Jakub, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Slovensko)
Volková, Jana, Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Volková, Jana, studentka Právnické fakulty Masarykovy university, Brno (Česká republika)
Vomáčka, Vojtěch, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Votýpková, Hana, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Votýpková, Hana, Právnická fakulta MU, Brno (Česká republika)
Vozár, Jozef, riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (Slovensko)
Vrbová, Marta, právník Rektorátu Masarykovy univerzity a doktorandka Katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno (Česká republika)
Vrzal, Rostislav, právník, Česká televize, Televizní studio Brno; doktorand, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Všetička, Pavel, doktorand na Katedře správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Všetička, Pavel, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Všetička, Pavel, doktorand, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzity, Brno (Česká republika)
Výborný, Štěpán, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Výborný, Štěpán, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vyhnánek, Ladislav, Katedra ústavního práva a politologie PrF MU, Brno (Česká republika)
Vyhnánek, Ladislav, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vyhnánek, Ladislav, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika)
Vyhnánek, Ladislav, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Vylegala, Jan, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Vylegala, Jan, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)

W

Wagnerová, Eliška, Ústavní soud ČR, Brno (Česká republika)
Weinberger, Ota, Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik, Universitiit Graz (Rakousko)
Weisová, Zuzana, Ministerstvo vnitra ČR (Česká republika)
Wells, Christina E., University of Missouri School of Law, Columbia, Missouri (Spojené státy americké)
Wells, Christina E., University of Missouri School of Law, Columbia, Missouri, USA; Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Spojené státy americké)
Wells, Christina E., Associate Professor, University of Missouri School of Law, Columbia, Missouri; Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czech Republic (Spojené státy americké)
Wintr, Jan, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)
Wojciechowski, Bartosz, Uniwersytet Lódzki, soudce obvodního soudu v Radomsku (Polsko)

Z

Záděra, Filip, advokát, Praha (Česká republika)
Záhora, Jozef, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava (Slovensko)
Zahumenská, Vendula, studentka doktorského studia na Právnické fakultě MU (Česká republika)
Zahumenská, Vendula, studentka doktorského studijního programu, Právnická fakulta MU, Brno (Česká republika)
Zahumenská, Vendula, Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zahumenský, David, doktorand Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zahumenský, David, student doktorského studijního programu, Právnická fakulta MU, Brno (Česká republika)
Zachariáš, Jaroslav, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zapletalová, Dana, Ústav práva a humanitních věd, Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně (Česká republika)
Zapletalová Koláčková, Jana, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zarivnij, Petr, Katedra trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zarivnij, Petr, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zarivnij, Petr, doktorand na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zavadilová, Lucie, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zavadilová, Lucie, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zbíral, Robert, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Zdeněk, David, AK Bouček &Jandera, Hradec Králové (Česká republika)
Zelenajová, Zuzana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Zeman, Jiří, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zemanová Šimonová, Hana, advokátka, studentka doktorského kombinovaného studia na Katedře pracovního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zerzánová, Dana, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Zezulová, Jana, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně (Česká republika)
Zezulová, Jana, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Zůbek, Jan (Česká republika)
Zwettlerová, Ingrid, advokátní koncipient, Brno (Česká republika)

Ž

Žatecká, Eva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Žatecká, Eva, Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Ženatý, Dominik, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Židlická, Michaela, Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Židlická, Michaela, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (Česká republika)
Židlická, Michaela, emeritní soudkyně Ústavního soudu České republiky (Česká republika)
Žofčinová, Vladimíra, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, SR (Slovensko)
Žuľová, Jana, asistentka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach, Slovenská republika (Slovensko)