Ke dvěma diskutovaným otázkám restitucí

Josef Fiala

Abstrakt

Restituční předpisy poutají značnou míru pozornosti právní teorie a praxe. Jde o zcela přirozenou skutečnost, vždyť se dotýkaji celé řady existujícich právních vztahů, vytvářejí úplně nové právní vazby, od nichž se odvíjí opět další právni vztahy atd., přitom platí, že převážná část z nich je spojena s vlastnictvím. Proto je nutné, aby zásadní změna vlastnických vztahů, tj. nově utvořené vlastnické vztahy v důsledku vydání věcí podle restitučních předpisů, proběhla zcela v souladu s příslušnými právními normami. Pohříchu je nutno konstatovat, že přijaté předpisy obsahují řadu nejasností a nejednoznačných řešení, čímž vyvolávají řadu problémů. Od roku 1990 bylo publikováno již mnoho názorů, stanovisek, diskusí, jejichž autoři se snažili najít schůdnou cestu pro výklad a použití. Stanoviska však byla formulována často s opačnou polaritou, někdy i ovlivněna postavením a zájmy jejich autora, projevují se zkrátka subjektivní hodnocení.

Bibliografická citace

FIALA, Josef. Ke dvěma diskutovaným otázkám restitucí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 104-111. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10547

Plný Text: