Ještě o didaktice českého občanského práva a o něčem navíc

Ivo Telec

Abstrakt

V prvním čísle tohoto časopisu z roku 1998 byl vydán můj článek O didaktice českého občanského práva. Ohlas na něj pro stejný časopis napsal Jan Hurdík, docent občanského práva Masarykovy uni­verzity v Brně, můj fakultní a katedrový kolega. Hurdíkův příspěvek byl vydán v posledním, čtvr­tém, čísle loňského ročníku. Po krátkém váhání jsem se odhodlal ještě jednou se vrátit k otázce, která byla tématem obou otištěných příspěvků. Ne snad proto, že bychom s kolegou Hurdíkem o věci přátel­sky a neformálně nehovořili, ale proto, že se jedná o záležitost, kterou považuji za hodnou veřejné dis­kuse.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Ještě o didaktice českého občanského práva a o něčem navíc. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 67-68. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9047

Plný Text: