Roč. 18, č. 2 (2010)

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2010

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Články

Jan Filip
91-100
Jan Kysela, Pavel Ondřejek, Jana Ondřejková
100-110
Jaromír Harvánek, Jan Stejskal
111-117
Josef Bejček
118-122
Martin Štefko
123-130

Aktuality pro právní praxi

Adéla Kudynová
130-135
Jiří Zeman
136-140

Příspěvky ze zahraničí

Péter Smuk
140-151

Doktorandské příspěvky

Lukáš Buzek
152-162
Barbora Hrdová Kolíbalová
162-167
Rudolf Rys
168-176
Jitka Bělohradová, Marie Poláčková
176-184
Faisal Husseini
184-194
Michal Hájek
194-200

Zprávy z vědeckého života

Zdeněk Koudelka
201
Jaromír Tauchen
202-203
Ladislav Vojáček
204-207

Recenze a anotace

Lenka Doubravová
207
Bohumil Vítek
208-210
Jana Volková
210-211
Lucie Bendová Bednářová
212-213
Ivana Průchová
213-215
Ivana Průchová
215