Postavení věřitelů v konkursním řízení

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Pojem "věřitel (creditor)" je pojmem hmotněprávním. Vznikl pjiž v římském právu, kde se však pravděpodobně původně užíval ať v právu civilním či v uzším slova smyslu při poskytování úvěru peněžního. Další vývoj soukromého práva však dal tomuto pojmu pevné misto v právu obligačním - oprávněný subjekt každé obligace.

Věřitel jako účastník konkursu je tedy užší pojem vymezený v § 7, kde jsou to věřitelé, kteří uplatňují nároky. Z toho tedy vyplývá, že nemůže být v konkursním řízení věřitelem, kdo nemá hmotněprávní subjektivitu, tedy ten kdo nemá podle hmotného práva být věřitelem. Nerozhoduje při tom zda se jedná o soukromé nebo veřejné právo. V konkursním řízení přitom mají stejná práva tuzemští i cizí veřitelé, je-li však zaručena vzájemnost.


Stránky:
15–47
Metriky

242

Views

230

PDF views