Charakteristika právní povahy věcných břemen (s využitím teorie zájmů)

Josef Fiala

Abstrakt

Institut věcných břemen je součástí českého (resp. bývalého československého) právního řádu od počátku padesátých let, kdy došlo v občanském zákoníku č. 141/1950 Sb. ke zjednodušení předchozí úpravy služebností a reálných břemen a na jejich základě k zakotvení institutu věcných břemen. Za celou dobu existence věcných břemen se objevily jen ojedinělé právnické publikace zaměřené na jejich problematiku. Tento stav byl v padesátých letech zapříčiněn zaměřením tehdejší civilistiky na ideologická témata ovlivněná tzv. sovětizací našeho právního řádu.

Bibliografická citace

FIALA, Josef. Charakteristika právní povahy věcných břemen (s využitím teorie zájmů). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 403-409. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9095

Plný Text: