Roč.1,č.2(1993)

Právní historie a současnost

Studentské příspěvky

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/1993