Roč.2,č.6(1994)

Právní historie a současnost

Recenze a anotace

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 6/1994