Roč.4,č.4(1996)

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 4/1996