Antonín Kanda: Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Jan Hurdík

Abstrakt

Recenze publikace - Antonín Kanda: Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Linde Praha, a.s., 1999, 307 stran, ISBN 80-7201-183-9

Bibliografická citace

HURDÍK, Jan. Antonín Kanda: Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 502. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8496

Plný Text: