Roč. 29č. 3 (2021)

Časopis pro právní vědu a praxi 3/2021

Editorial

Zprávy z vědeckého života