Jan Hurdík: Právnické osoby. (Obecná právní charakteristika)

Ivo Telec

Abstrakt

Recenze publikace: Jan Hurdík: Právnické osoby. (Obecná právní charakteristika)
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita 2000, 169 s. ISBN 80-210-2278-7

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Jan Hurdík: Právnické osoby. (Obecná právní charakteristika). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 267-268. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8866

Plný Text: