Roč.8,č.3(2000)

Editorial

Studentské příspěvky

Recenze a anotace

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 3/2000