Roč.21,č.2(2013)

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2013