Právní postavení církví a náboženských společností de lege lata

Kateřina Adámková

Abstrakt

Příspěvek obrací pozornost k otázce právního postavení církví a náboženských společností v platném českém právu. Vzhledem k množství komplikovaných právních otázek si neklade za cíl vyčerpávajícím způso­bem postihnout pozici těchto subjektů; zcela stranou ponechává např. otázku církevního majetku a jeho na­ vrácení, která je často diskutovaná laickou i odbornou veřejností.

Bibliografická citace

ADÁMKOVÁ, Kateřina. Právní postavení církví a náboženských společností de lege lata. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 216-224. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8852

Plný Text: