Zamyšlení nad knihou Počítačové právo

Ivo Telec

Abstrakt

Kniha Počítačové právo má vědeckou hodnotu jako základní a prvotní mezioborový spis českého počítačového práva, s významným přihlédnu­tím k oboru práva informačního. Má význam zejména pro realizační praxi právní i obchodní. Skloubeny v ní jsou poznatky technické, obchodní i právní. Čtenářům může být užitečná.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Zamyšlení nad knihou Počítačové právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 1, s. 163-168. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9273

Plný Text: