Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy

Kateřina Ronovská

Abstrakt

O nutnosti reformovat české soukromé právo bylo již vyřčeno a napsáno mnohé. Budoucí podoba právní úpravy určující pro toto právní odvětví je však stále pouze předmětem odborné a právně politické disku­se, do které bych chtěla přispět i následujícím pojed­náním. Chtěla bych v něm věnovat pozornost některým vývojovým tendencím na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy.

Bibliografická citace

RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 217-221. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7152

Plný Text: