Roč.17,č.4(2009)

Právní historie a současnost

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 4/2009