Roč.5,č.1(1997)

Právní historie a současnost

Studentské příspěvky

Recenze a anotace

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 1/1997