Druhy soukromého pojištění (ve světle zákona o pojistné smlouvě)

Josef Fiala

Abstrakt

Přesné určení jednotlivých druhů pojištění je ak­tuální z několika hledisek. Ponecháme-li stranou pe­dagogické účely, je soustava druhů pojištění důležitá pro právní praxi - je na ní závislý obsah pojistného právního vztahu, tj. rozsah práv a povinností všech účastníků tohoto vztahu, pojistitele, pojistníka i pojištěného.

Bibliografická citace

FIALA, Josef. Druhy soukromého pojištění (ve světle zákona o pojistné smlouvě). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 325-327. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7732

Plný Text: