Dědická smlouva, aneb „staronový dědický titul“

Lenka Dobešová

Abstrakt

Dědická smlouva patří mezi smluvní pořízení pro případ smrti. Zvláštnost tohoto pořízení spočívá v jeho dvojí povaze, která je podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. považována za nepřípustnou. Jedná se o pořízení pro případ smrti a smlouvu zároveň, tudíž o právní úkon mortis causa (pro případ smrti). Současná právní úprava upravuje pouze jediný právní úkon s účinky mortis causa – závěť (§§ 476–480 zák. č. 40/1964 Sb.)

Bibliografická citace

DOBEŠOVÁ, Lenka. Dědická smlouva, aneb „staronový dědický titul“. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 3, s. 292-298. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5869

Plný Text: