Obchodní tajemství v novém občanském zákoníku

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
Každý podnikatel (§ 420 NObčZ) stojí před otázkou, jakým způsobem bude chránit investice, jež vkládá do svého podnikání, resp. do organizovaného souboru jmění, jak NObčZ označuje obchodní závod (§ 502 NobčZ), dnes podnik (§ 5 odst. 1 ObchZ). Některé investice lze chránit formou ochrany průmyslově-právní: patentová ochrana (§ 11 a násl. ZákVyn), ochrana poskytovaná zapsaným (§ 19 PrůmVz, čl. 19 odst. 1 Nařízení 6/2002/ES) či nezapsaným (čl. 19 odst. 2 Nařízení 6/2002/ES) průmyslovým vzorům, ochrana užitných vzorů (§ 12 UžitVz) nebo ochrana známkoprávní (§ 8 a násl OchZn). Jiné investice (tvůrčí zpracování umělecké či vědecké myšlenky) lze chránit jakožto zaměstnanecká díla (§ 58 AutZ) či díla vytvořená na objednávku (§ 61 AutZ). Další formu ochrany investic představuje ochrana nekalosoutěžní (§ 2976 a násl. NObčZ).

Stránky:
467–475
Metriky

703

Views

288

PDF views