Roč. 22, č. 4 (2014)

Časopis pro právní vědu a praxi 4/2014

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Články

Matěj Myška
Naděžda Rozehnalová
Jana Svěráková
Martin Šmíd
Marcela Fryštenská

Doktorandské příspěvky

Jana Klesniaková

Studentské příspěvky

Alžbeta Rosinová

Aktuality pro právní praxi

Tomáš Grygar
Jana Komendová
Jana Konečná

Recenze a anotace

Iva Šťavíková Řezníčková
Iveta Rohová
Dušan Sulitka
Jana Klesniaková
Jan Chovanec
Alica Virdzeková
Vlastimil Vitoul
Jana Ondřejková
Nelly Springinsfeldová

Zprávy z vědeckého života

Tereza Kyselovská
Petra Georgala
Ladislav Vyhnánek