Adéla Čermáková-Vlčková a Vladimír Smejkal: Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích

Roč.17,č.2(2009)

Abstrakt
Recenze publikace - Adéla Čermáková-Vlčková a Vladimír Smejkal: Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích
Praha: Linde Praha 2009, s. 146

Stránky:
151–152
Metriky

427

Views

130

PDF views