Soupis autorskoprávních a jiných souvisících právních předpisů a některých dalších aktů

Ivo Telec

Abstrakt

Všechny uvedené předpisy, resp. příslušné výňatky z nich, jsou k dispozici k prezenčnímu studiu v konzultačních hodinách na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Soupis autorskoprávních a jiných souvisících právních předpisů a některých dalších aktů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 234-244. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9459

Plný Text: