Roč.2,č.2(1994)

Aktuality pro právní praxi

Právní historie a současnost

Recenze a anotace

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/1994