Večeřa, Jiří: Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

Jan Hurdík

Abstrakt

Recenze publikace - Večeřa, Jiří: Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii
Praha: Leges, 2013, 266 stran, ISBN 978-80-87576-34-2

Bibliografická citace

HURDÍK, Jan. Večeřa, Jiří: Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 539-540. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5674

Plný Text: