HILDEBRANDT, Ulrich. Trade Mark Law in Europe: Case Law of the Court of Justice of the European Union

Helena Pullmannová

Abstrakt

Recenze publikace - HILDEBRANDT, Ulrich. Trade Mark Law in Europe: Case Law of the Court of Justice of the European Union

Wolters Kluwer International B.V., 2016, 449 s. ISBN 978-90-411-6219-9.


Bibliografická citace

PULLMANNOVÁ, Helena. HILDEBRANDT, Ulrich. Trade Mark Law in Europe: Case Law of the Court of Justice of the European Union. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 2, s. 281–284. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11986

Klíčová slova

Ochranné známky; judikatura Soudního dvora Evropské unie; Směrnice č. 2015/2436/EU.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

HILDEBRANDT, Ulrich. Harmonised Trade Mark Law in Europe: Case-Law of the European Court of Justice. Carl Heymanns Verlag, 2005, 152 s. ISBN 3452259226.

HILDEBRANDT, Ulrich. Harmonised Trade Mark Law in Europe: Case Law of the European Court of Justice. Carl Heymanns Verlag, 2008, 272 s. ISBN 978-3-452-26786-3.

KOUKAL, Pavel, Radim CHARVÁT, Simona HEJDOVÁ a Miroslav ČERNÝ. Zákon o ochranných známkách: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-762-2.

KUR, Annette, Martin SENFTLEBEN a Verena von BOMHARD. European Trade Mark Law: A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2017, 796 s. ISBN 978-0-19-968044-3.

PILA, Justine a Paul L. C. TORREMANS. European Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0-19-872991-4.

PULLMANNOVÁ, Helena. Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU. Praha: Leges, 2019, 128 s. ISBN 978-80-7502-308-7.

SEVILLE, Catherine. EU Intellectual Property Law and Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2016. ISBN 978-1-78100-345-9.