Řízení před směnečnými a merkantilními soudy

Ilona Schelleová, Karel Schelle

Abstrakt

V článku o první kodifikaci směnečného práva jsme se zmínili mimo jiné o tom, že vydáni směnečného řádu roku 1763 znamenalo vznik merkantilních a směnečných soudů. Zároveň jsme upozornili, že druhá část tohoto patentu obsahovala procesni pravidla jednání před těmito soudy. V několika odstavcích se tedy k této problematice vrátíme a pokusíme se upozornit na základní charakteristické rysy tohoto procesu.

Bibliografická citace

SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Řízení před směnečnými a merkantilními soudy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 181-183. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10410

Plný Text: