Roč.5,č.3(1997)

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 3/1997