Výklad § 50 autorského zákona o věcné a místní působnosti

Ivo Telec

Abstrakt

Autor tohoto příspěvku podává svůj výklad § 50 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorského zákona), ve znění zák. č. 89/1990 Sb., zák. č. 468/1991 Sb. a zák. č. 318/1993 Sb., který se týká věcné a místní působnosti tohoto zákona. Nejedná se o výklad jediný, který lze v naší odborné literatuře nalézt, nicméně o výklad možný, jehož správnost je třeba potvrdit praxí, zejména soudní. Jeho účelem, resp. účelem jeho publikace právě v tomto časopise, je též přispět k vyjasnění některých mezioborových právních otázek, které by mohly usnadnit i výuku některých navzájem souvisících předmětů na našich právnických fakultách.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Výklad § 50 autorského zákona o věcné a místní působnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 4, s. 161-176. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9367

Plný Text: