Výklad § 50 autorského zákona o věcné a místní působnosti

Roč.3,č.4(1995)

Abstrakt
Autor tohoto příspěvku podává svůj výklad § 50 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorského zákona), ve znění zák. č. 89/1990 Sb., zák. č. 468/1991 Sb. a zák. č. 318/1993 Sb., který se týká věcné a místní působnosti tohoto zákona. Nejedná se o výklad jediný, který lze v naší odborné literatuře nalézt, nicméně o výklad možný, jehož správnost je třeba potvrdit praxí, zejména soudní. Jeho účelem, resp. účelem jeho publikace právě v tomto časopise, je též přispět k vyjasnění některých mezioborových právních otázek, které by mohly usnadnit i výuku některých navzájem souvisících předmětů na našich právnických fakultách.

Stránky:
161–176
Metriky

221

Views

100

PDF views