Roč.25,č.1(2017)

Editorial

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 1/2017