K charakteru konkursního řízení

Ilona Schelleová

Abstrakt

Chceme-li se pokusit charakterizovat konkursní řízení musíme zejména vyjít z vymezení tohoto řízení, jako specifické formy civilního procesu, ze vztahu tohoto řízení k řízení exekučnímu a v rámci toho se ještě zamyslet nad postavením vyrovnacího řízení. Není možné ani přejít bez povšimnutí otázku vztahu konkursu k obchodnímu případně občanskému právu.

Na postavení konkursního řízení existuje několik značně protichůdných názorů. V zásadě je možné je rozdělit do tří skupin :
1. Konkursní řízení je specifická forma civilního procesu.
2. Konkursní řízení je zvláštni forma řízení exekučního.
3. Konkursní řízenf je jednou z částí civilního procesu.

Vycházíme z názorů patřících do prvé skupiny, že konkursni řízení je nepochybně relativně samostatná forma občanského soudního řízení. Důvodů pro toto tvrzení je hned několik.

Bibliografická citace

SCHELLEOVÁ, Ilona. K charakteru konkursního řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 113-122. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10401

Plný Text: