O didaktice českého občanského práva

Roč.6,č.1(1998)

Abstrakt
Didaktice vysokoškolské výuky právních disciplín u nás není věnována dostatečná pedagogická pozornost. Takřka by bylo možno říci, že jí není věnována pozornost vůbec žádná, soudě alespoň podle publikačních a konferenčních aktivit v tomto směru. Publikačními časopiseckými výjimkami jsou například dva články Hajnovy (1979, 1982) a zásadnější příspěvek Týčův (1994) a Bejčkův (1996). Konferenční výjimkou byla brněnská konference o právnickém vzdělávání z roku 1996 s mezi­ národní účastí. Další impulzy přinese nový vysokoškolský zákon.

Stránky:
136–141
Metriky

224

Views

49

PDF views