O několika otázkách uzavírání smluv

Irakli Sokolovski

Abstrakt

Pojmy "uzavíraní smluv" a "smlouva" mají dlouhou historii. Ačkoliv není pochyb, že tržně-ekonomický význam smlouvy je značný, ve sféře její právní regula­ce neustále pokračuje polemika o tradičních pojmech. Nově vznikající okolnosti přináší inovaci ve smluvním právu. Způsoby a metody uzavírání smluv nás nutí revidovat některá dosud neměnná tradiční dogmata: konstrukce a modely, které v současné době vyžadují přesnější a výstižnější definici či formulaci. Rychle se rozvíjející technický pokrok, stejným tempem pokračující globalizace a naléhavá potřeba usnadnit a zefektivnit proces uzavírání obchodních transakcí přináší své korektivy do úpravy institutu smluvního práva. Otázkou zůstává, jaké změny a překvapení nám na základě výše zmíněných okolností přinese budoucnost. Tento článek se zabývá několika otázkami uzaví­rání smluv podle českého soukromého práva, zároveň je však v textu použita i komparatistická metoda.

Bibliografická citace

SOKOLOVSKI, Irakli. O několika otázkách uzavírání smluv. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 327-334. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7904

Plný Text: