Roč.2,č.3(1994)

Editorial

Právní historie a současnost

Studentské příspěvky

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 3/1994