Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek. Konečné rozhodnutí o publikaci všech příspěvků je v kompetenci redakční rady. Identita autorů není členům redakční rady známa až do finálního rozhodnutí o příspěvku.

Časopis zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexován v databázích SCOPUS a ERIH PLUS.
Texty publikované v ČPVP jsou zpřístupněny se souhlasem autorů pro následné šíření zpracovaných dat v právních informačních systémech ASPI, Beck-online a CODEXIS.

Časopis pro právní vědu a praxi je od ročníku XXVII/2019 zařazen do citační databáze odborné recenzované literatury SCOPUS.

Předplatné na rok 2020 je 1200 Kč · Cena jednoho čísla 350 Kč · Vychází 4x ročně v češtině s anglickým summary, příležitostně v anglické mutaci.

Objednávky vyřizuje Ekonomické oddělení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Formulář je dostupný ZDE; vyřizuje Zdeňka Maťašová, e-mailová adresa: zdenka.matasova@law.muni.cz


Redakční radaPravidla sekcíPokyny pro autoryZásady publikační etikyKontakt

 


Poslední vydané číslo

Titulní stránka

Roč. 28, č. 3 (2020)

Časopis pro právní vědu a praxi 3/2020

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Josef Kotásek
317–319

Články

Martin Hapla
321–336
Jakub Handrlica
337–352
Hana Draslarová
353–371
Jozef Čentéš, Andrej Beleš, Jana Čipková
373–400
Lukáš Dořičák
401–414
Michal Malaník, Klára Malaníková
415–428
František Kasl
429–447
Peter Rosputinský
449–468
Helena Kubátová, Michal Malacka
469–502

Recenze a anotace

Ondřej Klabačka
503–517
Veronika Skalická
519–524

Zprávy z vědeckého života

Terezie Boková
525–528

Nekrolog

Petr Průcha
529–531