Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek. Vzor recenzního formuláře, složení redakční rady a technické pokyny pro autory s průběhem posuzovacího řízení jsou dostupné níže.

Předplatné na rok 2017 je 1200 Kč · Cena jednoho čísla 350 Kč · Vychází 4x ročně v češtině s anglickým summary, příležitostně v anglické mutaci.

Objednávky vyřizuje Ekonomické oddělení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Formulář je dostupný ZDE; vyřizuje Zdeňka Maťašová, e-mailová adresa: zdenka.matasova@law.muni.cz

Obsahy starších čísel jsou volně přístupné ve formátu pdf na internetových stránkách fakulty (zatím pouze naskenovaná verze). Počínaje rokem 2008 jsou veškeré články (vždy s odstupem jednoho čísla) volně dostupné i ve full-textu.


Poslední vydané číslo

Titulní stránka

Roč. 24, č. 4 (2016)

Časopis pro právní vědu a praxi 4/2016

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Josef Kotásek   
499-500

Články

David Elischer   
501-526
Miluše Hrnčiříková   
527-540
Zdeněk Houdek   
541-553
Tomáš Kubeša   
555-567
Petra Juřátková   
569-582
Drahomíra Němcová   
583-596
Jakub Valc   
597-605

Doktorandské příspěvky

Petr Coufalík   
607-622
Ivo Keisler   
623-645
Ondřej Pavelek   
647-652
Adam Talanda, Iveta Talandová   
653-660
Petr Zarivnij   
661-674
Martina Grochová, Vlastimil Vitoul   
675-688
Mária Pastorková   
689-698

Recenze a anotace

Simona Eichlerová   
699-702
Martin Mičkal   
703-706

Zprávy z vědeckého života

Jana Komendová   
707-708
Jiří Valdhans   
709-710