Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek.

Časopis zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexován v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities).

Předplatné na rok 2018 je 1200 Kč · Cena jednoho čísla 350 Kč · Vychází 4x ročně v češtině s anglickým summary, příležitostně v anglické mutaci.

Objednávky vyřizuje Ekonomické oddělení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Formulář je dostupný ZDE; vyřizuje Zdeňka Maťašová, e-mailová adresa: zdenka.matasova@law.muni.cz


Redakční radaPravidla sekcíPokyny pro autoryZásady publikační etikyKontakt

Poslední vydané číslo

Titulní stránka

Roč. 25, č. 4 (2017)

Časopis pro právní vědu a praxi 4/2017

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Josef Kotásek   
595–598

Články

Eduard Bárány   
599–612
Monika Příkazská   
613–624
Karel Beran   
625–641
Miroslava Pavlíková, Miroslav Mareš   
643–659

Doktorandské příspěvky

Lucie Zavadilová   
661–675
Kamil Hradský   
677–696
Radek Píša   
697–715
Drahomíra Němcová   
717–737
Jan Chmel   
739–758

Zprávy z vědeckého života

Jana Komendová   
759-761