Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek.

Časopis zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexován v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities). Texty publikované v ČPVP jsou zpřístupněny se souhlasem autorů pro následné šíření zpracovaných dat v právních informačních systémech ASPI, Beck-online a CODEXIS.

Předplatné na rok 2018 je 1200 Kč · Cena jednoho čísla 350 Kč · Vychází 4x ročně v češtině s anglickým summary, příležitostně v anglické mutaci.

Objednávky vyřizuje Ekonomické oddělení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Formulář je dostupný ZDE; vyřizuje Zdeňka Maťašová, e-mailová adresa: zdenka.matasova@law.muni.cz


Redakční radaPravidla sekcíPokyny pro autoryZásady publikační etikyKontakt

Poslední vydané číslo

Roč. 26, č. 2 (2018)

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2018

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Josef Kotásek
197-198

Články

Helena Barancová
199-220
Ewa Lotko
221-228
Eva Fialová
229-258
Ondrej Mitaľ
259-282

Doktorandské příspěvky

Tibor Skalka
283-304
Nikola Jílková
305-320

Aktuality pro právní praxi

Pavel Kandalec
321-336
Ilona Jančářová, Jiří Vodička
337-355

Recenze a anotace

Tomáš Friedel
357-359

Zprávy z vědeckého života

Terezie Smejkalová
361-363
Věra Kalvodová, Marek Fryšták
365-368