Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek. Konečné rozhodnutí o publikaci všech příspěvků je v kompetenci redakční rady. Identita autorů není členům redakční rady známa až do finálního rozhodnutí o příspěvku.

Časopis zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexován v databázích SCOPUS a ERIH PLUS.
Texty publikované v ČPVP jsou zpřístupněny se souhlasem autorů pro následné šíření zpracovaných dat v právních informačních systémech ASPI, Beck-online a CODEXIS.

Časopis pro právní vědu a praxi je od ročníku XXVII/2019 zařazen do citační databáze odborné recenzované literatury SCOPUS.

Předplatné na rok 2021 je 1200 Kč · Cena jednoho čísla 350 Kč · Vychází 4x ročně v češtině s anglickým summary, příležitostně v anglické mutaci.

Objednávky vyřizuje Ekonomické oddělení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Formulář je dostupný ZDE; vyřizuje Zdeňka Maťašová, e-mailová adresa: zdenka.matasova@law.muni.cz


Redakční radaPravidla sekcíPokyny pro autoryZásady publikační etikyKontakt

Poslední vydané číslo

Roč. 29, č. 3 (2021)

Časopis pro právní vědu a praxi 3/2021

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Josef Kotásek
445-446

Články

Viktor Kolmačka
447-482
Dominik Skočovský
483-519
Jaromír Tauchen
521-550
Ján Klučka
551-572
Ondřej Stypa
573-594
Vojtěch Jirásko
595-616
Helena Pullmannová
617-632
Karel Brychta, Petr Kupčík, Vojtěch Procházka
633-647
Michal Kovalčík
649-668

Aktuality pro právní praxi

Pavel Kotlán
669-680

Recenze a anotace

Martin Floreš
681-686
Petr Kreuz
687-690
Petr Kreuz
691-697
Ladislav Vojáček
699-701

Zprávy z vědeckého života

Martin Švec, Antonín Panák, Michal Petr
703-708
Natálie Dřínovská
709-711