Roč.5,č.2(1997)

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/1997