Roč.23,č.2(2015)

Zprávy z vědeckého života

Nekrolog

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2015