Roč.4,č.3(1996)

Editorial

Právní historie a současnost

Zprávy z vědeckého života

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 3/1996