Pre-konference Acquis Group „Základní práva a občanské právo v evropském kontextu“ (Brno, 5. 11. 2009)

Roč.18,č.1(2010)

Abstrakt
Na Právnické fakultě MU v Brně se dne 5. 11. 2009 uskutečnilo významné mezinárodní setkání, zorganizované a financované za podpory vedení MU, vedení Právnické fakulty MU a výzkumného záměru Právnické fakulty MU „Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004“ (MSM0021622405) na roky 2005-9.

Stránky:
1
Biografie autora

Markéta Selucká

Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Metriky

265

Views

144

PDF views