Celostátní setkání členů kateder občanského práva

Ilona Schelleová

Abstrakt

Velké Meziiičí se ve dnech 1.-2. března 1993 stalo místem setkání členů kateder občanského práva právnických fakult z České a Slovenské republiky. Brněnská právnická fakulta tím navázala na několik let přerušené pravidelné kontakty, které se mezi fakultami úspěšně rozvíjely. Je nesporné, že zejména v posledních letech, kdy dochází k soustavným změnám ve všech oborech soukromého práva jsou tyto kontakty velmi důležité, a tak úmyslem pořadatelů bylo je znovu oživit.

Bibliografická citace

SCHELLEOVÁ, Ilona. Celostátní setkání členů kateder občanského práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 157-158. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10677

Plný Text: