Nad zákonem o vlastnictví bytů aneb "spolu­vlastnictví je vynálezem ďábla"

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Není pochyb o tom, že regulace bytového vlastnictví tvoří imanentní součást klasických občanskoprávnich systémů. Je dobře, že i v České republice byl přijat zákon, který tuto problematiku upravuje (ve Slovenské republice byl zákon o vlast­nictví bytů přijatý již v r. 1993). Teprve praxe však prokáže, zda tato úprava je životaschopná, zda se některé výše poznamenané výhrady neprojeví měrou, jež ne­gativně ovlivní jeho aplikaci a zda nebude nutné přistoupit k jeho novelizaci. V tomto směru jisté obavy signalizují slova poslance Jiřího Vyvadila: "Včera jsem si listoval zákonem o bytech. Já nepochopil, co jsme schválili."

Stránky:
7–17
Metriky

413

Views

196

PDF views