Nad zákonem o vlastnictví bytů aneb "spolu­vlastnictví je vynálezem ďábla"

Josef Fiala

Abstrakt

Není pochyb o tom, že regulace bytového vlastnictví tvoří imanentní součást klasických občanskoprávnich systémů. Je dobře, že i v České republice byl přijat zákon, který tuto problematiku upravuje (ve Slovenské republice byl zákon o vlast­nictví bytů přijatý již v r. 1993). Teprve praxe však prokáže, zda tato úprava je životaschopná, zda se některé výše poznamenané výhrady neprojeví měrou, jež ne­gativně ovlivní jeho aplikaci a zda nebude nutné přistoupit k jeho novelizaci. V tomto směru jisté obavy signalizují slova poslance Jiřího Vyvadila: "Včera jsem si listoval zákonem o bytech. Já nepochopil, co jsme schválili."

Bibliografická citace

FIALA, Josef. Nad zákonem o vlastnictví bytů aneb "spolu­vlastnictví je vynálezem ďábla". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 7-17. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10174

Plný Text: